otwarcie-wystawy-sztukoslowianskosc-7-maja-2021

Otwarcie wystawy "Sztukosłowiańskość" - 7 maja 2021

”Sztukosłowiańskość. Słowiańszczyzna w polskim malarstwie, rysunku i grafice od XIX wieku”.
Wystawa w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Maj - październik 2021

Wystawa „Sztukosłowiańskość” to ponad 200 obrazów, grafik i rysunków przeszło 70 twórców, udostępnionych przez 22 muzea i kolekcje prywatne. Ta niezwykła galeria, pełna interpretacji i kontekstów słowiańskości w sztuce takich twórców jak m.in. W.Gerson, W.Tetmajer, Z.Stryjeńska czy S.Jakubowski, H.Dola i N.Rex, otwiera swoje podwoje w Muzeum Początków Państwa Polskiego w najbliższy piątek, 7 maja br. Wystawa czynna będzie do końca października 2021 roku.

„Sztukosłowiańskość” to retrospektywa i współczesne interpretacje słowiańskości w twórczości m.in. Wojciecha Gersona, Włodzimierza Tetmajera, Ludwika Stasiaka, Zofii Stryjeńskiej, Mariana Wawrzenieckiego, Stanisława .Jakubowskiego, Stefana Mrożewskiego, Franciszka Walczowskiego, Franciszka Frączka, Michała Byliny, Jerzego Przybyła, Hanny Doli czy Natalii Rex.
Obrzędy, zwyczaje, wierzenia, ludowość, kontakt z naturą, bajeczna przeszłość, mitologia, legendy, a może sceny historyczne z okresu pierwszych władców polskich – w czym przejawia się „słowiańskość”, co znaczy, co określamy jako „słowiańskie”? Zainteresowanie słowiańskim dziedzictwem wzrosło w XIX wieku, jeszcze silniej nawiązanie do tradycji słowiańskich zarysowało się w polskiej sztuce u progu XX wieku, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym. Obecnie od kilkunastu lat widać ponowne ożywienie tej tematyki w sztukach plastycznych. Wiele z prezentowanych prac można potraktować jako ilustracje (do dziejów, do legend, obyczajów ludowych), oddające indywidualny temperament twórców, postrzeganie słowiańskiej dawności, choć nie brak i aluzji do ówczesnej rzeczywistości. Ekspozycja obejmuje kilka pokoleń twórców, są na wystawie dzieła twórców konsekwentnie eksplorujących tę tematykę, w słowiańskich korzeniach widzący siłę dla swej sztuki, ale są też prace, które wiążemy ze słowiańskością poprzez obrazowanie natury, przyrody czy legendarnej przeszłości Polski.

Na wystawie prezentowane są obrazy, rysunki, grafiki, także te zawarte w książkach – wypożyczone z wielu instytucji w kraju i ze zbiorów własnych – powstałe na przestrzeni ostatnich ponad 200 lat. Jest to obszerny wybór, ale jednak wybór, który może stać się punktem wyjścia , inspiracją do własnych poszukiwań sztukosłowiańskości.

Instytucje i osoby prywatne użyczające prace: Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, a także Galeria BWA „U Jaksy” w Miechowie, Hanna Dola, Natalia Rex oraz ze zbiorów prywatnych.

Patroni medialni wystawy:
TVP Kultura, TVP 3 Poznań, Radio Poznań, Radio PLUS Gniezno
Kultura u podstaw, NiezlaSztuka.net, Slowianskosci.pl

Wystawa w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wystawa w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1
www.muzeumgniezno.pl
facebook.com/mpppgniezno

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE