iii-festiwal-kultury-lasowiackiej-2023

III Festiwal Kultury Lasowiackiej 2023

Województwo Podkarpackie po raz trzeci zaprasza na święto kultury Lasowiaków, czyli trzecią edycję Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Trzynaście wydarzeń festiwalowych, czternastu operatorów, pięć wakacyjnych weekendów, dwa festiwalowe konkursy – a wszystko to pomiędzy 2 a 30 lipca 2023 r. w północnej części województwa podkarpackiego. Będzie tradycyjnie, kolorowo, muzycznie, tanecznie i smacznie.

Organizatorem Festiwalu Kultury Lasowiackiej jest Województwo Podkarpackie. W tym roku do współpracy zaprosiło 12 operatorów: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim, Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach, Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym, Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku, Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Ośrodek Garncarski MEDYNIA w Medyni Głogowskiej, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu i Gminne Centrum Kultury w Ulanowie, a także dwie wojewódzkie instytucje kultury: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Festiwal tym razem w terminie wakacyjnymi zawita w 12 miejscowościach województwa podkarpackiego: Poręby Dymarskie, Kolbuszowa, Gorzyce, Leżajsk, Tarnobrzeg, Ulanów, Grodzisko Dolne, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Rudnik nad Sanem, Medynia Głogowska i Stalowa Wola.

Festiwal Kultury Lasowiackiej to przedsięwzięcie unikalne w swoim charakterze pod wieloma względami. Jego celem jest popularyzacja i promocja dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej grupy etnograficznej Lasowiaków, którą w sposób najbardziej zauważalny dotknęła unifikacja kulturowa. Kultywowanie tradycji lasowiackich ocalało w bardzo ograniczonym zakresie i wymaga solidnego wsparcia tak merytorycznego, jak też promocyjnego. Festiwal jest jednym z narzędzi przywracania istotnego znaczenia tej kulturze w przestrzeni kulturowej województwa podkarpackiego, nośnikiem powrotu do korzeni, ale także motywacją do szukania inspiracji w tej tradycji do realizacji potrzeb i oczekiwań współczesnego człowieka.

Nowością tegorocznej edycji Festiwalu jest organizacja dwóch przeglądów o randze festiwalowej: I Przegląd Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym oraz I Konkurs Lasowiackiego Tańca Tradycyjnego w Nowej Dębie. Odbędą się prezentacje, które oceni profesjonalne jury i przyzna pierwsze nagrody festiwalowe.

Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp jest bezpłatny i wszędzie czekają na uczestników niespodzianki i liczne atrakcje plenerowe.

Nad III Festiwalem Kultury Lasowiackiej 2023 patronat honorowy objął Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Patronat medialny sprawują natomiast: TVP Kultura, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio Leliwa, Gazeta Codzienna Nowiny, Nowiny24 oraz portal KulturaLudowa.pl

Strona Festiwalu https://lasowiacki.pl/

Festiwal Kultury Lasowiackiej po raz pierwszy odbył się w 2021 r., wpisując się w nowe działania Samorządu Województwa Podkarpackiego związane z ochroną i popularyzacją kultury lasowiackiej jako ważnego elementu dziedzictwa i tożsamości regionu. Jego kontynuacja oparta jest na aktywności lokalnych podmiotów, które na co dzień podejmują szereg działań i inicjują przedsięwzięcia wychodzące naprzeciw potrzebie ocalenia i promowania dziedzictwa kulturowego Lasowiaków.

Koordynator III Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2023:
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

III Festiwal Kultury Lasowiackiej 2023

III Festiwal Kultury Lasowiackiej 2023

SKRÓCONY PROGRAM III FESTIWALU KULTURY LASOWIACKIEJ 2023

2.07.2023 (niedziela)

Poręby Dymarskie
Odpust lasowiacki w Porębach Dymarskich
Operator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie

Kolbuszowa
Inauguracja III Festiwalu Kultury Lasowiackiej – Odpust na Jagodną
Operator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

8.07.2023 (sobota)
Gorzyce
Tradycja w drewnie ukryta. Jubileusz pracy artystycznej Jana Puka
Operator: Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach

9.07.2023 (niedziela)
Leżajsk
Zabawka leżajska symbolem lasowiackiej tradycji
Operator: Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku
Tarnobrzeg

Tarnobrzeska potańcówka ze smakiem
Operator: Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu

15.07.2023 (sobota)
Ulanów
Tradycja wodą niesione. Ahoj Flisacy!
Operator: Gminne Centrum Kultury w Ulanowie

16.07.2023 (niedziela)
Grodzisko Dolne
Rodzinny Piknik Lasowiacki w Grodzisku Miasteczku –
I Przegląd Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym

Operator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Nowa Dęba
„Na odwyrtkę – tańce lasowiackie z przytupem” –
I Konkurs Lasowiackiego Tańca Tradycyjnego w Nowej Dębie

Operator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

23.07.2023 (niedziela)
Baranów Sandomierski
Lasowiacka kuchnia w Zamku w Baranowie Sandomierskim
Operator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim

Kolbuszowa
Lesiocka Parzygęba I Jarmak Puszczańskiej Godki
Operator: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

Rudnik nad Sanem
Na lasowiackim szlaku. Przystanek – Rudnik nad Sanem
Operator: Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem

29.07.2023 (sobota)
Medynia Głogowska
„Wazanki, kogutki i paradne miski” – Medynia Głogowska
Operator: Ośrodek Garncarski MEDYNIA w Medyni Głogowskiej

30.07.2023 (niedziela)
Stalowa Wola – Rozwadów
Finał III Festiwalu Kultury Lasowiackiej
Operator: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

VOD

Informacje kulturalne, 31.12.2023

Informacje kulturalne, 30.12.2023


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE