3-krakowskie-spotkania-artystyczne-2022-terytoriafestiwal-sztuki

3. Krakowskie Spotkania Artystyczne 2022 – TERYTORIA/festiwal sztuki

Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski
Współorganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Wystawy:

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
Pałac Sztuki

26.05 – 26.06.2022
Kraina wrażliwości, rysunek
Intuicje, rzeźba
Papierowe emocje, sztuka papieru
Covidoki, multimedia

Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie
27.05 – 26.06.2022
Biała Galeria Centrum
Struktury Powiązań, sztuka interdyscyplinarna
Czarna, Szara, Złota Galeria Centrum
Terytoria fotografii, fotografia
Przestrzeń otwarta przed budynkiem NCK
Przestrzeń otwarta_zbliżenia, rzeźba plenerowa

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Galeria ASP i Galeria Malarstwa

03 – 30.06.2022
Covidoki, multimedia

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski
Galeria Pryzmat

02 – 30.06.2022
Granice Książki, książka artystyczna
05.07 – 31.07.2022
Warsztat graficzny, grafika

Opis:

Projekt o charakterze festiwalu sztuki, prezentuje i promuje twórczość krakowskich artystów wielu pokoleń w wymiarze interdyscyplinarnym, multimedialnym, sztukę książki, sztukę papieru, fotografię, rzeźbę, rysunek i grafikę.
Hasło Terytoria, odnosi się do obszarów ludzkiego funkcjonowania w zakresie miejsca życia i pracy oraz prywatnej przestrzeni ograniczonej zewnętrznymi lub wewnętrznymi normami, uwarunkowaniami lub okolicznościami. Punkt wyjścia prezentowanych prac ma stanowić odwołanie się do pandemii coronavirusa Covid-19, która zmieniła świat i postrzeganie człowieka w zakresie wolności, niezależności oraz bezpieczeństwa i niespodziewanego zagrożenia. Kolejnym odnośnikiem zagrożenia stała się rosyjska agresja na Ukrainę i związane z tym aktem ograniczenia wolności i nagłe niebezpieczeństwo dla losu i życia człowieka.
W projekcie ważne jest podkreślenie wymiaru destrukcji świata, wynikającej z braku poszanowania człowieka i natury, nadrzędności zysków i żądzy władzy nad elementarnymi prawami człowieka, działań zagrażających życiu człowieka oraz manipulacji prowadzących do dehumanizacji społeczeństw i nadzoru nad nimi.

3. Krakowskie Spotkania Artystyczne 2022 – TERYTORIA

3. Krakowskie Spotkania Artystyczne 2022 – TERYTORIA

 karnet.krakowculture.pl/43195-krakow-krakowskie-spotkania-artystyczne-terytoria

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE