europejski-festiwal-teatru-w-wiezieniu-graniceborders-2021

Europejski Festiwal Teatru w Więzieniu – Granice/Borders 2021

Europejski Festiwal Teatru w Więzieniu – Granice/Borders 2021 jest organizowany przez Fundację Jubilo w ramach Projektu Freeway.
Odbędzie się we Wrocławiu w dniach 28-31.10.2021r.

Festiwal Granice/Borders to spotkanie, które poprzez bezpośrednie doświadczenie edukacyjne oraz wymianę wiedzy, prowadzi do wzmocnienia świadomości społecznej i podniesienia potencjału podmiotów realizujących działania teatralne w zakładach karnych, w sektorze kulturalnym. Wydarzenie będzie niecodzienną okazją do międzynarodowej wymiany praktyk oraz doświadczeń teatralnych w środowisku penitencjarnym.

Teatr w więzieniu może mieć charakter sztuki opartej na partycypacji, skierowanej wprost do widza. Łączy on bowiem element profesjonalnej pracy artystycznej z działaniami zaangażowanymi społecznie, wychodząc naprzeciw nowym modelom funkcjonowania i rozumienia świata sztuki i kultury. Teatr występuje tutaj jako narzędzie zmiany społecznej, metoda ekspresji własnych uczuć i sposób radzenia sobie z emocjami, nie tracąc przy tym wysokiego potencjału artystycznego. Festiwal Granice/Borders to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Europie, która otwiera przestrzeń do dialogu na temat znaczenia teatru w więzieniu i jego wpływu na procesy readaptacji i resocjalizacji, promując jednocześnie tę formę na szerszą skalę, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W ramach festiwalu odbędą się pokazy pracy, spektakle, warsztaty, spotkania oraz dyskusje dotyczące różnych podejść do tematu teatru w więzieniu oraz jego przyszłości.

Europejski Festiwal Teatru w Więzieniu – Granice/Borders 2021

Europejski Festiwal Teatru w Więzieniu – Granice/Borders 2021

Więcej informacji na stronie:
jubiloproject.com/granice-borders-festiwal
lub na facebooku: facebook.com/events/384259073366182

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE