drgnienia-lutni-w-strone-muzyki-baroku

Drgnienia lutni - w stronę muzyki baroku

Projekt „Drgnienia lutni - w stronę muzyki baroku” realizowany przez Fundację Ars Restituta ma na celu przywrócenie ogromnego dziedzictwa kultury muzycznej szerszej społeczności. Najwybitniejszy europejski mistrz lutni Silvius Leopold Weiss urodzony w Grodkowie, mieście leżącym obecnie w granicach Polski a ówcześnie na terenie państwa Habsburgów, wielką karierę rozpoczął dzięki protekcji i mecenatowi kulturalnemu ze strony Aleksandra i Konstantego Sobieskich królewiczów polskich, rezydujących w Oławie pod Wrocławiem. Rodzinie Sobieskich Silvius Leopold Weiss zawdzięczał swój błyskawiczny rozwój na dworach ówczesnej Europy. Ogromne znaczenie dla rozwijającego się Weissa miał pobyt w Rzymie w którym to rezydował dwór królowej Polski Marysieńki Sobieskiej. Królowej Marysieńce po śmierci Jana III Sobieskiego było niezręcznie przebywać w Polsce w której to władzę sprawowała już inna dynastia. Dlatego też zamieszkała w Rzymie żyjąc w blasku i chwale jaką ciągle zawdzięczała, już od dawna nie żyjącemu mężowi, zwycięzcy spod Wiednia. Jak na wielką królową przystało, tak i Marysieńka prowadziła własny teatr w Rzymie do którego mogła zaprosić wielkich ówczesnego świata. W teatrze tym grał sam Silvius L. Weiss, dzięki czemu jego kariera mogła rozwijać się dalej pod skrzydłami wielkiej mecenaski kultury jaką była królowa Polski. Szczytem kariery Weissa była jego praca na dworze króla Polski i elektora saskiego Augusta II Mocnego.

Koncerty zespołu LUTE DUO PLUS przygotowane przez Fundację ARS RESTITUTA wprowadzą Państwa w kompozycje Silviusa Leopolda Weissa, najwybitniejszego europejskiego mistrza lutni. Główny patronat honorowy nad tym projektem objął Związek Szlachty Rzeczypospolitej z siedzibą w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu promocji kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Koordynatorem projektu jest Marcin Lauzer, wybitny muzyk na miarę urodzonych w Grodkowie takich postaci jak S.L. Weiss czy Józef Elsner. Od lat pracuje jako organista i dyrygent w sanktuarium na Jasnej Górze. W ramach projektu wykona w listopadzie b.r. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie specjalne utwory organowe nawiązujące do muzycznego pojedynku Weissa i Bacha oraz opowie o postaci S.L.Weissa podczas tego wydarzenia. Główny program koncertów zostanie wykonany przez zespół LUTE DUO PLUS specjalizujący się w muzyce na instrumenty szarpane z epoki Baroku, przede wszystkim wykonuje utwory S.L. Weissa, w tym dzieła na duet lutni, utwory solowe, oraz transkrypcje organowe dzieł kompozytora. W skład zespołu wchodzą Anna Kowalska, Anton Birula i Alisa Birula. Pomysłodawcą zorganizowania tego typu projektu i promocji muzyki Silviusa Leopolda Weissa jest Daniel Jan Potocki, Prezes Związku Szlachty Rzeczypospolitej.

Kultura muzyczna Baroku oraz dźwięk lutni wydają się już odległą historią. Niniejsze wykonania pragną historię tę przywrócić do życia i podać współczesnym w pociągającej, a wręcz zjawiskowej formie. Dlatego też wybór do wykonań muzycznych wnętrz kościelnych i pałacowych w których muzyka dawna uzyskuje należną jej mistyczną barwę i bezbłędną akustykę, tak naturalną dla dawnych architektów, a tak niedostępną współczesnym inżynierom. Główną ideą koncertów jest odnalezienie "jedności miejsca, przestrzeni i muzyki". Muzyka S.L. Weissa wykonywana w unikatowy sposób, bo na dwie lutnie jednocześnie oraz organy brzmi w sposób niezwykły. Idąc za głosem współczesnych mistrzowi melomanów - naocznych świadków wspólnych improwizacji Weissa z Bachem - wykonania te były zjawiskowe.

Lutnia brzmi niesłychanie subtelnie zwłaszcza w otoczeniu i we wnętrzach zabytkowych i sakralnych - wydarzenia te przenoszą nas, naszą percepcję, świadomość w sposób artystyczny, niemal duchowo, nadrealnie w czasy Baroku. Poprzez takie działania chcemy uwrażliwić współczesnego odbiorcę, zwłaszcza młodzież i dzieci na tę możliwość wewnętrznego rozwoju odczuwania, wrażliwości, percepcji. Zapraszamy Państwa na wykonania pięciu koncertów kompozycji S.L. Weissa. Wykonań koncertowych dokona zespół muzyki dawnej "Lute Duo Plus", zajmujący się popularyzacją muzyki lutniowej, w tym utworów S.L. Weissa, promując nasz kraj w całej Europie jak również na innych kontynentach, chociażby w Chinach.

Kulminacją zadania stanie się prawykonanie utworu Weissa "Uwertury in C" przepisanej z rękopisów kompozytora. Wkład twórczy Weissa w kulturę muzyczną epoki Baroku to wspaniały wkład w kulturę regionalną, narodową i światową. Szkoda, że jak dotąd w tak nikły sposób niewykorzystywany. Dlatego też Fundacja Ars Restituta poprzez realizację niniejszego projektu ma na celu przywrócić to ogromne dziedzictwo kultury muzycznej. Miejsca realizacji koncertów obejmują obiekty historyczne i ważne dla naszej historii.

Główny program każdego koncertu obejmuje utwory lutniowe Silviusa Leopolda Weissa: 75 minut
Ouverture c-moll (organy) – 8 min
Suita a-moll nr 15 „L’Infidele” z Manuskryptu Drezdeńskiego
(duet lutni) – 20 min
Entree - Courante - Musette - Menuet - Sarabande – Païsanne
Ciaccona a-dur (organy) – 5 min
Suite g-moll nr 29 z Manuskryptu Drezdeńskiego (duet lutni)
Prelude - Allemande - Passepied - Bourée - Sarabande - Gigue
Ciaccona g-moll – 33 min (razem ze Suite g-moll)
Siciliana Presto c-moll (organy) – 9 min

Program przewiduje wykonanie dodatkowych/specjalnych utworów.

Terminy koncertów:
- 09.10.2021 r., godz. 17:30 - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy
- 10.10.2021 r., godz. 19:00 - Kościół pw. św. Michała Archanioła w Grodkowie
- 23.10.2021 r. godz. 18:00 - Zamek Piastów Śląskich w Brzegu
- 25.10.2021 r. - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (pałac)
- 07.11.2021 r. - Zamek w Kórniku PAN

Drgnienia lutni - w stronę muzyki baroku

Drgnienia lutni - w stronę muzyki baroku

Strona wydarzenia: lutnia.info.pl

VOD

Informacje kulturalne, 27.09.2023

Informacje kulturalne, 26.09.2023


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE