festiwal-musica-electronica-nova-men-2021

Festiwal Musica Electronica Nova (MEN) 2021

Festiwal Musica Electronica Nova (MEN) to miejsce spotkań zróżnicowanych estetyk i tendencji – od elektroakustyki po nurt popowy, intuicyjny czy alternatywny. Dźwięk zapisany na nośniku często pojawia się tu obok live electronics. Festiwal organizuje Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Funkcję dyrektora generalnego pełni Andrzej Kosendiak, a dyrektora artystycznego – Pierre Jodlowski. Współorganizatorem i założycielem Musica Electronica Nova jest Związek Kompozytorów Polskich.

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja nowych kompozycji, pisanych specjalnie na zamówienie organizatorów festiwalu, a także dokonań muzyki elektroakustycznej tworzonej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Szczególną uwagę poświęca się artystom odważnie poszukującym nowych rozwiązań stylistycznych i warsztatowych, kreujących w swych dziełach różnorodne i oryginalne oblicza elektroniki oraz wykorzystujących w nich multimedia.

Musica Electronica Nova jest jednym z najważniejszych festiwali muzyki współczesnej w Polsce. To wydarzenie o niezwykle dalekim zasięgu, przyciągające wyjątkowe artystyczne osobowości, które dzięki swojemu wizjonerstwu wyznaczają coraz to nowe granice w sztuce.

10. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektroakustycznej
Musica Electronica Nova
Czas i miejsce: 26–30.05.2021 r., Wrocław
Tytuł przewodni edycji: „Rytuały”
Dyrektor generalny: Andrzej Kosendiak
Dyrektor artystyczny: Pierre Jodlowski
Miejsce koncertów: Narodowe Forum Muzyki

„RYTUAŁY”

Najbliższa edycja festiwalu Musica Electronica Nova będzie poświęcona tematowi rytuałów. Dyrektor artystyczny festiwalu Pierre Jodlowski zaprosił do współpracy twórców – kompozytorów i wykonawców – którym stawia liczne pytania: „Czy granice geograficzne nadal istnieją w sztuce i nowych technologiach? Czy nadal możliwe jest przenikanie się kultur, które nie doprowadzi do uniformizacji? Czy nadal jesteśmy w stanie inspirować się tradycyjnymi kulturami? Jakie miejsce zajmuje archaizm w świecie naznaczonym przez nieustanną kontrolę?”. Słowo „rytuał” będzie rozpatrywane w kilku aspektach, m.in. podczas wydarzeń Rytuał: Ciało, Rytuał: Maszyny i Rytuał: Głos. W programach koncertów znalazły się różnorodne utwory, przeznaczone zarówno na mniejsze, jak i na większe składy. Znakiem rozpoznawczym festiwalu jest realizowanie projektów także spoza domeny czysto muzycznej, stąd obecność w programie tańca, instalacji, performance’u i wideo. Jest to zgodne z kierunkiem rozwoju muzyki współczesnej i poszerzaniem przez kompozytorów zakresu środków artystycznych używanych do tworzenia nowych wizji.

Jednym z głównych celów festiwalu jest zamawianie nowych utworów, które po raz pierwszy są prezentowane właśnie we Wrocławiu, co dodatkowo podkreśla nowatorski charakter całego przedsięwzięcia. Fascynującym aspektem obcowania z muzyką najnowszą jest obserwowanie, w jaki sposób dzieła potrafią „rezonować” nie tylko z projektami powstałymi na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, lecz także z muzyką tradycyjną. Podczas tej edycji publiczność z pewnością znajdzie okazję, aby zatrzymać się i powrócić do tzw. muzyki rytuału. Jedno z najważniejszych pytań, które zadają organizatorzy, dotyczy przyczyn pisania muzyki. Dlaczego dzisiaj ciągle powstają nowe kompozycje? Jakie jest ich znaczenie? Być może podczas tegorocznej edycji wykształcą się nowe rytuały muzyczne wyznaczające nowe kierunki w sztuce.

10. edycja Festiwalu Musica Electronica Nova

10. edycja Festiwalu Musica Electronica Nova

 www.nfm.wroclaw.pl

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE