schola-cantorum-kalisz-2021

Schola Cantorum, Kalisz 2021

Zakończył się 43. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM Kalisz' 2021

Jury powołane przez Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” po przesłuchaniu 17 zespołów z 9 województw, w tym:
• 6 zespołów instrumentalnych,
• 2 zespołów wokalnych,
• 6 zespołów wokalno-instrumentalnych,
• 3 zespołów kategorii Bursztynowej

p o s t a n o w i ł o
przyznać nagrodę główną 43. Festiwalu – GRAND PRIX
Zespołowi Muzyki Średniowiecznej DISCANTUS
Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni pod kierownictwem Barbary Czypul.

Złote HARFY EOLA przyznano:
Zespołowi Muzyki Dawnej FAVORITO
Fundacji CANTIO - Edukacja przez sztukę w Białymstoku pod kierownictwem Bożeny Kraśko.
Zespołowi Wokalnemu PORTAMENTO Parku Kultury w Starachowicach pod kierownictwem Bożeny Magdaleny Mrózek.
Zespołowi Muzyki Średniowiecznej DISCANTUS Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni pod kierownictwem Barbary Czypul.
Zespołowi Muzyki Dawnej EFFASCINATO Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie pod kierownictwem Łukasza Naczke.

W kategorii Bursztynowej:
Bursztynową HARFĘ EOLA przyznano
Zespołowi LUX ANTIQUA z Poznania
pod kierownictwem Patryka Powela.

Przyznano również Srebrne i Brązowe HARFY EOLA w poszczególnych kategoriach, wyróżnienia dla zespołów oraz poszczególnych uczestników oraz nagrody promocyjne w ramach Nagród im. Zofii Rayzacherowej przyznanych przez Fundację Concert Spirituel z Warszawy.

GRAND PRIX - Zespół Discantus, mat. prasowe

GRAND PRIX - Zespół Discantus, mat. prasowe

więcej informacji scholacantorum.kalisz.pl/festiwal/2021

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE