konstrukcja-w-procesie-19812000

Konstrukcja w procesie. 1981–2000

Archiwum międzynarodowego projektu Konstrukcja w procesie prezentuje jedną z najważniejszych inicjatyw artystycznej awangardy.
To bezprecedensowe wydarzenie realizowane na międzynarodową skalę, z udziałem wielu wybitnych twórców z całego świata.

Konstrukcję w procesie zainicjował w Łodzi w 1981 roku Ryszard Waśko, a zorganizowano ją pod auspicjami NSZZ Solidarność. Jako artystyczna manifestacja poparcia dla wolnościowego ruchu społecznego została wymazana z kalendarium kulturalnego w Polsce po wprowadzenia stanu wojennego. Katalog pierwszej Konstrukcji opublikowali rok później w Nowym Jorku jej amerykańscy uczestnicy.

Zapisy filmowe i fotograficzne kolejnych siedmiu Konstrukcji w procesie odzwierciedlają zmieniające się sposoby funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej w kontekście przemian ustrojowych, uwarunkowań politycznych i ekonomicznych.
Dokumentacja z edycji zrealizowanych w Monachium, Izraelu, Melbourne pokazuje, jak zainicjowana w Polsce idea dialogu znalazła kontynuację w odniesieniu do innych doświadczeń kulturowych, społecznych, politycznych. Procesom konstruowania dialogu i wspólnoty wbrew różnicom kulturowym pozwalają przyjrzeć się bliżej materiały z 5 edycji, zorganizowanej w 1995 roku na pustyni Negev pod hasłem Co-existence (Koegzystencja), w której uczestniczyli artyści izraelscy i palestyńscy, oraz z 6 edycji, zrealizowanej pod hasłem Bridge (Most) w Melbourne w 1998 roku, z udziałem m.in. twórców aborygeńskich i azjatyckich.

Wystawa i towarzysząca jej publikacja realizowana jest jako trzecia pozycja programu Archiwa sztuki. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasto stołeczne Warszawę.

Gdzie i kiedy:
Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, Warszawa
7.11–22.12.2020
od wtorku do soboty w godz. 12–19

Ryszard Waśko i Emmett Williams podczas ceremonii otwarcia  <i>5 Konstrukcji w procesie </i>zorganizowanej pod hasłem <i>Co-existence</i>, Mitzpe Ramon, 1995. Mat. prasowe

Ryszard Waśko i Emmett Williams podczas ceremonii otwarcia 5 Konstrukcji w procesie zorganizowanej pod hasłem Co-existence, Mitzpe Ramon, 1995. Mat. prasowe

Strona wydarzenia:
www.fundacjaprofile.pl

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE