na-poczatek-to-co-najlepsze-od-mlodych-designerow-otwieramy-rondo-sztuki-wystawa-design32-najlepsze-dyplomy-projektowe

Na początek: to, co najlepsze od młodych designerów. Otwieramy Rondo Sztuki wystawą Design32 – Najlepsze Dyplomy Projektowe

Rondo Sztuki otwiera swoje drzwi po przymusowej przerwie spowodowanej stanem epidemii. Od czwartku 28 maja oglądać będziemy wystawę
Design 32 - Najlepsze Dyplomy Projektowe publicznych uczelni artystycznych w Polsce.
Projekt organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach będzie dostępny dla zwiedzających z zachowaniem niezbędnych przepisów bezpieczeństwa. Nie będzie tradycyjnego wernisażu, ale będzie na co popatrzeć!

Zaplanowany na 13 marca wernisaż wystawy i ogłoszenie wyników konkursu nie odbyły się ze znanych wszystkim względów. Jedyny taki projekt w Polsce, zajmujący znaczącą pozycję pośród innych wydarzeń poświęconych designowi i mogący się poszczycić gronem znakomitych laureatów doczekał się jednak nowego terminu. Od czwartku 28 maja będziemy mogli zajrzeć do galerii Rondo Sztuki i obejrzeć 32 projekty dyplomowe wytypowane przez 8 publicznych uczelni artystycznych (Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Akademii Sztuki w Szczecinie i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu). W Galerii + na piętrze obejrzymy również najlepsze prace z ostatnich 10 lat.

Hasło – klucz tegorocznej, jubileuszowej – bo 10 - edycji i wystawy to relacje. Słowo to jest potraktowane dosłownie – jako zależności pomiędzy ludźmi, a środowiskiem zewnętrznym, a także występuje w kontekście wyjaśniania, tłumaczenia, sprawozdania tematów i pojęć. Wystawa została podzielona na pięć sekcji, które tworzą odmienne obszary tematyczne. W pierwszej kategorii znajdują się prace poświęcone relacjom międzyludzkim – projekty, które definiują istotę więzi w rodzinie, z sąsiadami, projekty te odnoszące się do barier komunikacyjnych oraz do uwikłania człowieka w inne problemy życia w XXI wieku. Druga kategoria to projekty, które poruszają temat zdrowia, ciała i higieny pracy.
Ergonomia oraz dbanie o siebie to według autorów prac, które znalazły się w tej kategorii, priorytety. Trzecia sekcja obejmuje prace poruszające temat relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, zwierzętami i ich roli w dzisiejszym świecie, także w różnych kręgach kulturowych. Projektanci zachęcają do większej uważności.
Czwarta kategoria to projekty, odnoszące się do tożsamości i relacji przeszłości z teraźniejszością. To prace, które czerpią z tradycji, ale także definiują na nowo tożsamość miejsc i produktów. Ostatnia kategoria to przestrzeń, w której świat wirtualny spotyka się z rzeczywistością. Projekty wykorzystują technologię, pokazując w jaki sposób może być ona jeszcze efektywniej stosowna.

Design 32 pokazuje szeroką perspektywę młodego projektowania w kraju – zaznacza obszary zainteresowań, pokazuje tematykę dyplomową, która często jest odbiciem aktualnych tendencji w projektowaniu. To również okazja do spotkań, które w obecnym momencie zmuszeni jesteśmy mocno ograniczać, ale i na to katowicka Akademia Sztuk Pięknych i Rondo Sztuki mają odpowiedź. Zaplanowano bowiem nie tylko oprowadzanie online po wystawie, ale równolegle do wystawy, jako odpowiedź na potrzebę kontaktu i dyskusji, odbędą się cykle spotkań online „Czas czuwania” oraz „Typorozmowy”.
Zarówno Design32, jak i towarzyszące wystawie spotkania online mają pokazać i przypomnieć, że również w tych niepewnych czasach nasze działania, realizowanie celów, rozmowa i wymiana poglądów mają wartość i jeśli chcemy, znajdziemy na nie miejsce. Zapraszamy do Ronda Sztuki stacjonarnie, a wieczorami do przestrzeni wirtualnej. W maskach i zachowując odpowiednie odległości też można cieszyć się wizytą w galerii, a z uczestniczenia w internetowych spotkaniach chyba już nikogo nie trzeba szkolić. Do zobaczenia!

Projekt wspierają: Akademickie Centrum Designu, FONT nie czcionka!, FORMY.XYZ, WhiteMad, TVP Kultura, Dziennik Zachodni, Nasze Miasto, Notes Na 6 Tygodni i Fundacja Bęc Zmiana, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Otwieramy Rondo Sztuki wystawą Design32 – Najlepsze Dyplomy Projektowe

Otwieramy Rondo Sztuki wystawą Design32 – Najlepsze Dyplomy Projektowe

* Zwiedzanie w Galerii Rondo Sztuki będzie odbywało się z zastosowaniem zasad sanitarnych – w głównej przestrzeni wystawienniczej budynku będzie mogło znajdować się jednocześnie maksymalnie 30 osób, w Galerii + maksymalnie 10 osób. Ponadto odwiedzający będą poproszeni o zdezynfekowanie rąk przed wejściem do galerii, mają również obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz utrzymywania dystansu 2 m.

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE