jerzy-jarnuszkiewicz-rzezby

Jerzy Jarnuszkiewicz – Rzeźby

Na wystawie, zorganizowanej z okazji 100. rocznicy urodzin artysty, prezentowane są prace z kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i kolekcji prywatnych.

Wystawę można obejrzeć w terminie: 12.12.2019 – 24.01.2020r.


Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
City Art Gallery of Kalisz
pl. św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 40 81

Jerzy Jarnuszkiewicz
Rzeźbiarz, medalier, grafik, rysownik. Jeden z najwybitniejszych twórców współczesnych. Urodził się 27 lutego 1919 roku w Kaliszu. Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie w latach 1936-1938 pod kierunkiem prof. Karola Homolacsa i Franciszka Kalfasa, a następnie w warszawskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa pod kierunkiem Zofii Trzecińskiej-Kamińskiej. Po wojnie kontynuował studia w ASP w Warszawie w latach 1946-1950 w pracowni prof. Tadeusza Breyera, a następnie Franciszka Strynkiewicza. Po uzyskaniu dyplomu, od 1950 roku prowadził zajęcia z kompozycji brył architektoniczno-rzeźbiarskich na Wydziale Rzeźby, a od 1954 r. samodzielną pracownię dyplomującą. W roku 1955 został docentem, zaś w 1969 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego; tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1980 roku. Całe twórcze życie związany był z warszawską ASP. W pedagogice artystycznej zrealizował model pracowni programowej, analitycznej, otwartej na współpracę, m.in. z wybitnymi architektami – Oskarem Hansenem i Jerzym Sołtanem. Samodzielną pracę artystyczną rozpoczął w czasie okupacji i kontynuował podczas studiów po wojnie, wykonując m.in. monumentalne rzeźby dla Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Warszawie oraz fontannę na Rynku Mariensztackim i inne drobne prace rzeźbiarskie. Od 1946 r. uczestniczył w wielu konkursach na pomniki, m.in. na pomnik Mickiewicza w Poznaniu (1955, z arch. arch. Bohdanem Lachertem i Janem Knothe), Bohaterów Warszawy (1957, z arch. Bohdanem Lachertem), Zwycięstwa Grunwaldzkiego (1959, z arch. Włodzimierzem Wittekiem) oraz w Międzynarodowym Konkursie na Pomnik Ofiar Faszyzmu na terenie obozu zagłady Auschwitz-Birkenau (1957). Projekt polskiego zespołu (Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen) został wyróżniony I nagrodą, ale niezrealizowany. Uczestniczył też w realizacji innej wersji tego pomnika, wraz z Giorgio Simoncinim, Pietro Cascellą i Julianem Pałką (odsł. 1967).W 1959 roku z inicjatywy władz Kalisza projektuje dla miasta pomnik Adama Asnyka (odsłonięty 24 lipca 1960 r.). Od początku lat sześćdziesiątych Jarnuszkiewicz tworzy prawie wyłącznie w metalu, łącząc dramatyczną ekspresję i dynamikę formy z rygoryzmem geometrycznych podziałów przestrzennych. Najbardziej intensywny okres jego twórczości zamyka się w latach 1963-1968. Uczestniczył w wielu plenerach rzeźbiarskich, realizując monumentalne formy przestrzenne, m.in. „Forma Viva” w Ravne w Jugosławi (1964), w Ostravie (1967) i Aalborg (Dania 1967). Jego „Kompozycje drogowskazowa” została wyróżniona I nagrodą na I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965). Tworzył również monumentalne rzeźby religijne: ołtarz i krucyfiks w kościele w Québec w Kanadzie (1963), krucyfiks w kościele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1968-1971), rzeźbę „Wniebowstąpienie” w kaplicy Seminarium Duchownego w Białymstoku (1987-1998). Szczególne miejsce w jego dorobku zajmuje „Homagium”, pomnik papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL-u (1979-1983) oraz jedno z ostatnich dzieł rzeźbiarza, grupa „Pieta” przeznaczona na grób rodziców artysty na warszawskich Powązkach (1991-1996). Jarnuszkiewicz był też wybitnym medalierem, autorem monet obiegowych oraz rysownikiem i grafikiem, twórcą ekslibrisów. Dorobek rzeźbiarski oraz wieloletnia działalność pedagogiczna Jarnuszkiewicza miały ogromny wpływ na ukształtowanie się nowoczesnej tradycji rzeźbiarskiej w środowisku warszawskim. Jerzy Jarnuszkiewicz umiera 15 lipca 2005 roku, o godzinie 15.00 w szpitalu na Solcu w Warszawie.

Jerzy Jarnuszkiewicz

Jerzy Jarnuszkiewicz "Rzeźby", Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Specjalne podziękowania dla Pani Anny Grocholskiej-Jarnuszkiewicz i Pani Marii Komorowskiej za użyczenia prac na wystawę Jerzego Jarnuszkiewicza.

Patronat honorowy Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisza.
Patronat honorowy Prof. Adam Myjak Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Patronaty medialne: TVP Kultura, SZUM, Ziemia Kaliska, Radio Poznań, Radio Centrum


tarasin.pl/  ;  facebook.com/GaleriaKalisz

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE