wystawa-ars-sacra-el-greca-w-muzeum-diecezjalnym-w-siedlcach

Wystawa "Ars Sacra El Greca" w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach

W 1918 roku, z chwilą odzyskania przez Polskę Niepodległości i wskrzeszenia Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej, biskup Henryk Przeździecki erygował Muzeum Diecezjalne, którego dyrektorem został ks. Karol Dębiński. Juz na początku następnego roku sporządzono pierwsze inwentarze muzealne, w których znalazły się wzmianki o eksponatach.

W okresie międzywojennym zbiory nieustannie powiększano o m.in. cenne szaty liturgiczne tzw. aparaty radziwiłłowskie, tkaniny wschodnie czy liczne pamiątki pounickie. Muzeum cieszyło się dużą renomą, a zbiory oglądał prymas Polski Kard. Aleksander Kakowski. Z chwilą przeniesienia stolicy biskupiej do Siedlec, a wraz z tym wszystkich urzędów kurialnych, nasze Muzeum umieszczono w murach Wyższego Seminarium Duchownego. Jednak w latach wojny zbiory zostały zdziesiątkowane, zaś ciemne czasy komuny nie pozwoliły w pełni na funkcjonowanie instytucji, którą ponownie otwarto dopiero na początku lat 90. XX wieku. Kiedy do muzealnych zbiorów został włączony obraz El Greca, zdecydowanie podniosło to walory artystyczne naszej placówki i obecnie stanowi on wyjątkową oraz najważniejszą atrakcję regionu i Siedlec. Muzeum nieustannie dba o powiększanie swoich zbiorów, w tym także o sztukę hiszpańską, czego przykładem jest nabyte ostatnio płótno Jose de Ribery zw. Lo Spagnoletto.

Do jubileuszu przygotowywaliśmy się przez kilka lat, a znaczącym działaniem była przeprowadzona niedawno konserwacja obrazu El Greca. Wówczas zrodziła się idea zorganizowania nietuzinkowej wystawy upamiętniającej okrągłą rocznicę.

Wystawa ARS SACRA EL GRECA - W 100.- LECIE NIEPODLEGŁOŚCI I MUZUEM prezentuje wybitne dzieła Mistrza z Toledo sprowadzone z Hiszpanii i Austrii. Dzięki życzliwości hiszpańskich instytucji, takich jak: Fundación Banco Santander, Catedral de Toledo, Museo Santa Cruz, Museo El Greco, Museo del Patriarca en Valencia i prywatnej kolekcji w Wiedniu doszło do realizacji niecodziennego przedsięwzięcia. To w Siedlcach będzie można podziwiać inne dzieła artysty światowej klasy. Europejskie malarstwo z czasów złotego okresu Hiszpanii prezentowane w Muzeum Diecezjalnym stanowi godną oprawę wspomnianych jubileuszy. Dzieła obecne na Wystawie są następujące:

1. El Greco (Domenicos Theotokopoulos), Ekstaza Św. Franciszka, 1575-1580, olej na płótnie, 106 x 79 cm, Muzeum Diecezjalne, Siedlce
2. El Greco (Domenicos Theotokopoulos), Św. Weronika z chustą, 1577-1580, olej a płótnie, 96 x 91 cm, Museo de Santa Cruz de Toledo (Gobierno de la Junta de Comunidades de Comunidades de Castilla-La Mancha)
3. El Greco (Domenicos Theotokopoulos), Ukrzyżowanie z widokiem Toledo, ok. 1604-14, olej na płótnie, 111 × 69 cm, Colección Banco Santander
4. Warsztat El Greca, Św. Franciszek w ekstazie, ok. 1600-1605, olej na płótnie, 108,5 x 81 cm, kolekcja prywatna, Wiedeń (dawniej Detroit, Institute of Arts)
5. Warsztat El Greca, Ukrzyżowanie, 1601-1625, olej na płótnie, 111 x 77 cm, Museo del Greco, Toledo
6. El Greco (Domenicos Theotokopoulos), Święty Franciszek z bratem Leonem medytujący o śmierci, 1597-1607, olej na płótnie; 77 x 58,5 cm, Cabildo Primado, Toledo
7. El Greco (Domenicos Theotokopoulos), Św. Franciszek z bratem Leonem, ok. 1606, olej na płótnie, 113 x 64 cm, Real Colegio Seminario de Corpus Cristi Valencia-Museo del Patriarca

Wystawa

Wystawa "Ars Sacra El Greca" w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach

Więcej informacji na stronach:

//muzeum.siedlce.pl/
//elgreco.siedlce.pl/

VOD

Informacje kulturalne, 31.01.2023

Informacje kulturalne, 30.01.2023


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE