podsumowanie-projektu-konserwacji-fortepianow-z-kolekcji-mhp-w-opatowku-i-recital-jakuba-kuszlika

Podsumowanie projektu konserwacji fortepianów z kolekcji MHP w Opatówku i recital Jakuba Kuszlika.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zakończyło, realizowane w ciągu ostatnich dwóch lat, zadanie z zakresu konserwacji zbiorów.
Celem projektu pn. „Konserwacja fortepianów z kolekcji Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku” było poddanie zabiegom konserwatorskim i w niektórych przypadkach restauratorskim, dziewięciu instrumentów.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przez ostatnie dwa lata w pracowniach konserwatorskich w Kaliszu (Piano Renovation Professional Grażyna i Wojciech Kozłowscy oraz Top Piano Łukasz Siuda) i w niedalekich Śliwnikach (Piano Studio Ryszard Mariański), pod nadzorem konserwatorskim Piotra Trybuszewskiego (specjalisty w zakresie konserwacji zabytkowych mebli) oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Rottermunda (specjalisty w zakresie zabytkowego instrumentarium), uratowano przed podstępującą degradacją i przywrócono dawny blask i piękno dziewięciu unikatowym, niezwykle ważnym dla kultury i dziedzictwa narodowego fortepianom.

W 2022 r. poddano konserwacji pięć instrumentów: z fabryk warszawskich „Antoni Hofer” z ok. 1870 r oraz 2 szt. „Kerntopf i Syn” (jeden z 1898 r. i drugi nieco młodszy z 1904 r.), z poznańskiej firmy „H. Droste” z 1845 r. oraz „Calisię” z Kalisza z 1958 r.

W 2023 r. zakonserwowano cztery instrumenty: z kaliskiej fabryki „Fryderyk Hintz” z ok. 1865-70 r., z warszawskich „Józef Budynowicz” z ok. 1880 r. i „Juliusz Małecki” z 1858 r. oraz jeden produkcji czeskiej firmy „Anton Petrof” z Hradec Kralove, z ok. 1890 r.

Każdy z nich jest rzadkim już dziś i cennym przykładem stosowanych technik, budowy, rodzajów instrumentarium. Każdy niesie z sobą opowieść o historii Polski, przemysłu, fabryk, osobach, rodzinach, tradycjach. Z uwagi na stan zachowania wytypowane instrumenty wymagały pilnej interwencji konserwatorskiej.

Jeden spośród nich – „Calisia” z 1958 r., model M-280 – fortepian pełnokoncertowy, autorstwa Gustawa Arnolda Fibigera, został poddany także renowacji, dzięki której odzyskał swą funkcję użytkową. Po otwarciu skrzydła zachodniego Muzeum, znajdzie się on w nowej sali koncertowej Muzeum, służąc organizacji koncertów dla mieszkańców Ziemi Kaliskiej, Wielkopolski i wszystkich zainteresowanych.

Jego „drugie życie” zainauguruje 24 listopada 2023 r. – Jakub Kuszlik, światowej sławy pianista, laureat IV Nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, zdobywca wielu nagród w konkursach pianistycznych, koncertujący w Polsce i na świecie. W programie opatóweckiego recitalu znajdą się: Sonata fortepianowa c-moll HOB XVI: 20 Josepha Haydna, utwory Claudeʼa Debussy oraz Fryderyka Chopina.

Mecenasi koncertu: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej oraz Komoda Club Residence Państwa Margoty i Cezarego Suszyńskich z Kalisza.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 podsumowaniem zadania oraz prezentacją multimedialną, obrazującą efekty wykonanych prac konserwatorskich.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zaprasza

Zapraszamy serdecznie:

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
ul. Kościelna 1 (sala fortepianów),
24 listopada (piątek), godz. 17.00.

VOD

Informacje kulturalne, 10.12.2023

Informacje kulturalne, 09.12.2023


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE