konserwacja-fortepianow-muzeum-w-opatowku

Konserwacja Fortepianów Muzeum w Opatówku

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zakończyło pierwszą część
2-letniego programu wspierającego działania muzealne, którego przedmiotem była konserwacja fortepianów z kolekcji Muzeum.
W tym roku konserwacji poddano 5 instrumentów: Trzy fortepiany warszawskich fabryk „Kerntopf i Syn” (2 szt.) i jeden Antoniego Hofera. Na tegorocznej liście znalazły się również dwa instrumenty z Wielkopolski: H. Droste z Poznania i fortepian koncertowy Calisia M-280
z Kalisza.

W pierwszej połowie tego roku w drodze przetargu instrumenty trafiły do dwóch doświadczonych lokalnych firm: Piano Studio ze Śliwnik oraz Piano Renovation Professional S.C. z Kalisza. Głównym zadaniem wykonawców była konserwacja i odrestaurowanie poszczególnych elementów a także uzupełnienie ubytków.
Poddane konserwacji fortepiany ukazują przekrój czasowy produkcji tychże instrumentów w Polsce. Najstarszy z nich H. Droste jest przykładem skromnego XIX wiecznego poznańskiego przemysłu fortepianowego. Instrumenty z Poznania są bardzo rzadko spotykane zarówno na ekspozycjach muzealnych jak i w zbiorach prywatnych. Drugim eksponatem pod względem wieku jest fortepian skrzydłowy produkcji Antoniego Hofera z Warszawy. Zakład ten powstał w latach 40-tych XIX wieku. Przez cały okres swojego istnienia (do 1880 r.) otrzymał wiele nagród min. na wystawach w Warszawie (1857), Petersburgu (1870), czy we Wiedniu (1873). Ogółem fabryka Antoniego Hofera wyprodukowała ok. 2500 instrumentów.
Na przełom wieków datowane są dwa fortepiany Jana Kerntopfa: kolejno na 1898 i 1904. Są to przedstawiciele jednej z najlepszych firm produkcji fortepianów działających na ziemiach polskich. Fabryka Kerntopfa działała od przełomu1839/40 do II wojny światowej. Założona została przez Jana który po 1846 roku odkupił od spadkobierców Fryderyka Buccholtza wyposażenie wytwórni i zapas materiałów. W 1862 roku zbudował pierwsze w kraju pianino bez użycia importowanych półfabrykatów. Rodzina Kerntopfów była blisko związana z polskim kompozytorem Ignacym Janem Paderewskim. W latach 1872-1879 młody Paderewski mieszkał i pobierał nauki gry na fortepianie w domu państwa Kerntopfów. Okres największego rozwoju firmy przypada na lata 1880-1912. Instrumenty poddane konserwacji pochodzą ze szkoły podstawowej w Opatówku i Szkoły Baletowej w Warszawie.

Ostatnim fortepianem oddanym w tym roku do renowacji była Calisia M-280. Jeden z zaledwie 11 wyprodukowanych sztuk tego modelu. Instrument został wybudowany w 1958 roku. Nadano mu nr seryjny 50002. Muzeum pozyskało go w 2020 roku z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie. Calisia poddana została gruntownemu remontowi, tak aby mogła być wykorzystywana do koncertów w nowej części Muzeum.

Muzeum Historii Przemysłu mogło rozpocząć tak duże przedsięwzięcie dzięki otrzymanemu wsparciu. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Wysokość dofinansowania dwuletniego zadania wynosi: 211 800 zł.

Pokrycie kosztów wkładu własnego zapewnił Organizator Muzeum Historii Przemysłu – Powiat Kaliski, Całkowita wartość projektu: 271 445,85 zł.

Konserwacja Fortepianów Muzeum w Opatówku, mat. prasowe

Konserwacja Fortepianów Muzeum w Opatówku, mat. prasowe

 http://www.muzeumopatowek.pl/

VOD

Informacje kulturalne, 07.12.2022

Informacje kulturalne, 06.12.2022


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE