wokol-boskiej-komedii-wyklad-jaroslawa-mikolajewskiego-i-warsztaty-dla-nauczycieli

"Wokół Boskiej Komedii" - wykład Jarosława Mikołajewskiego i warsztaty dla nauczycieli

Teatr Lalka zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach, których tematyka będzie koncentrować się wokół spektaklu Boska Komedia wg Dantego w adaptacji Jarosława Mikołajewskiego.

18 stycznia, po przedstawieniu Boskiej Komedii, wykład wygłosi Jarosław Mikołajewski – poeta, tłumacz dzieła Dantego, przybliżając tematykę utworu. Przeprowadzi on słuchaczy przez najważniejsze wątki i problemy ujęte w adaptacji, stanowiącej swego rodzaju reportaż z zaświatów.
Po przerwie zaprosimy Państwa do udziału w praktycznych ćwiczeniach rytmicznych, improwizowanych zadaniach, których myślą przewodnią będzie wędrówka przez Piekło, Czyściec i Raj.
Inspirujące i twórcze ćwiczenia „z wyobraźni”, prowadzone przez aktorów Teatru Lalka, posłużą do przyszłej pracy nauczycieli z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty przygotowane dla nauczycieli mają swoją kolejną, czwartą, edycję.

18 stycznia 2022
Boska Komedia - godz. 11.00
Wykład - godz. 12.45-13.30
Przerwa - godz. 13.30-13.45
Warsztaty - godz. 13.45-14.45

Serdecznie zapraszamy do zapisów w kasie Teatru Lalka.
Cena udziału w wydarzeniach: 30 zł.

"Wokół Boskiej Komedii" - wykład Jarosława Mikołajewskiego i warsztaty dla nauczycieli

Wydarzenie na Facebooku :
facebook.com/events/436746634826523

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE