memorisbook-zajecia-pisania-ekspresywnego

Memoris-book. Zajęcia pisania ekspresywnego

18 października o godz. 10.00 i 11.30, w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jaworznie, odbędą się spotkania online pt. „Pisanie dla zdrowia i dobrostanu”, inspirujące do osobistego rozwoju, twórczej ekspresji, lepszego radzenia sobie z wyzwaniami codzienności.

Rytuał codziennych zapisków sprzyja głębszemu poznawaniu siebie, odnajdywaniu odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz łatwiejszemu przechodzeniu przez zmiany. Dzięki prowadzeniu dziennika możemy pogłębiać kontakt z samym sobą, uzdrawiać czułe miejsca i rozwijać twórczy pierwiastek, a czasem po prostu dobrze się bawić.

Zajęcia poprowadzi Monika Kliber – certyfikowana coach ACC ICF, edukatorka pisania ekspresywnego i terapeutycznego, trenerka warsztatów Journal to the Self®, studentka psychoterapii Gestalt.

Memoris-book. Zajęcia pisania ekspresywnego

Memoris-book. Zajęcia pisania ekspresywnego

Wydarzenia zorganizowane zostaną w ramach cyklu Memoris-book w związku z realizacją trzeciej edycji projektu „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE