wyszehradzkie-komety-jubileuszowy-przeglad-na-kinie-na-granicy

Wyszehradzkie Komety – jubileuszowy przegląd na Kinie na Granicy

Ważnym punktem programu 23. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy będzie sekcja poświęcona jubileuszowi powstania Grupy Wyszehradzkiej.

W 2021 roku mija 30 lat od powstania Grupy Wyszehradzkiej - zrzeszenia czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którego celem było pogłębianie współpracy. Państwa te miały zbieżne cele polityki zagranicznej i podobne możliwości jej realizacji, czym różniły się od pozostałych państw byłego bloku komunistycznego. Łączą je także historia, kultura i wartości. Termin Grupa Wyszehradzka powstał po spotkaniu prezydentów Lecha Wałęsy i Václava Havla oraz premiera József Antall na zamku w węgierskim mieście Wyszehrad. W tym roku upływa także ponad dwadzieścia lat od utworzenia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Organizatorzy Kina na Granicy uczczą jubileusz projektem prezentującym kinematografię i literaturę regionu. Cykl ten nazwano Wyszehradzkie Komety.
- Kino na Granicy w 2021 roku chce być częścią świata, Europy, tradycji Wyszehradu. Z perspektywy kinematografii to otwarcie od lat jest faktem, a właśnie w Cieszynie tę współpracę międzynarodową widać najlepiej. Lubimy się, współpracujemy ze sobą, mamy wielkie i małe plany. A zatem polska część tegorocznej edycji Kina na Granicy będzie wpisywała rodzime kino w bogaty i urozmaicony europejski pejzaż – poprzez dobór filmów prezentowanych w sekcjach, ale także charakter retrospektyw – podkreśla Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy po stronie polskiej. - Andrzej Żuławski, bohater retrospektywy reżyserskiej, przez lata pracował we Francji, gdzie zyskał status artysty kultowego, a jego śladem podążają dzisiaj autorzy filmów z sekcji „nowe polskie filmy”, prezentujący swoje filmy na najważniejszych międzynarodowych festiwalach. Kino polskie nie ma już kompleksów. Jest częścią wielkiej filmowej rodziny – artystów, widzów i środowiska filmowego. Wszyscy spotkamy się w Cieszynie.

W cyklu Wyszehradzkie Komety pokazane zostaną między innymi filmy „Szarlatan” Agnieszki Holland (2020), „Ułaskawienie” Jana Jakuba Kolskiego (2018) „Pokot” (2017) Agnieszki Holland i Kasi Adamik, „Czerwony kapitan” Michala Kollara (2016), „Ja, Olga Hepnarová” Tomáša Weinreba i Petra Każdy (2016), „Czerwony pająk” Marcina Koszałki (2015) „Wino truskawkowe” Dariusza Jabłońskiego (2008), „Obsługiwałem angielskiego króla” Jiříego Menzla (2016), „Niepochowany” Márty Mészáros (2004) i „Zabić Sekala” Vladimíra Michálka (1998).

- W tym cyklu skupimy się na wspólnej przestrzeni Grupy Wyszehradzkiej, która stworzyła platformę dla systematycznej współpracy kulturalnej w postaci koprodukcyjnych projektów filmowych, wykorzystywanej z powodzeniem już krótko po jej powstaniu. Cykl Wyszehradzkie Komety zaprezentuje w Cieszynie wybór najważniejszych filmów czeskich, polskich, słowackich i węgierskich, które nie powstałyby bez wzajemnej współpracy państw Czwórki Wyszehradzkiej – dodaje Martin Novosad, dyrektor programowy Kina na Granicy po stronie czeskiej.

Cyklowi pokazów filmowych towarzyszyć będzie program spotkań literackich, organizowany pod hasłem Wyszehrad non-fiction. Podczas pięciu paneli dyskusyjnych literaci, dziennikarze i analitycy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier poruszą tematy reportażu, także biograficznego i historycznego, powieści dokumentalnej oraz perspektywy Bałkanów i krajów Partnerstwa Wschodniego (Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Kaukazu), a także Afryki, Afganistanu, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Program zakończy debata gwiazd reportażu „Co reporterowi wolno, a czego nie wolno?”.

23. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach
30 lipca – 4 sierpnia 2021 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.
Sprzedaż akredytacji na tegoroczną edycję rozpocznie się już niedługo.

Wyszehradzkie Komety – jubileuszowy przegląd na Kinie na Granicy

Wyszehradzkie Komety – jubileuszowy przegląd na Kinie na Granicy

Szczegółowe informacje na stronie https://kinonagranicy.pl/
oraz w wydarzeniu na Facebooku: www.facebook.com/events/206526660916786

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE