konkurs-literackoplastyczny-w-drodze-do-polski-wspomnienie-powstan-slaskich

Konkurs literacko-plastyczny "W drodze do Polski - wspomnienie powstań śląskich"

Okrągłe rocznice powstań śląskich i plebiscytu są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat historii Górnego Śląska w latach 1919-1921.

W ramach 100-lecia III Powstania Śląskiego Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny zaprasza do udziału w konkursie literacko-plastycznym „W drodze do Polski – wspomnienie powstań śląskich”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z terenu województwa opolskiego i śląskiego.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej zainspirowanej wybranym tekstem literackim odnoszącym się do tematyki powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku.
Prace należy przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 28 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra św. Anny, z dopiskiem konkurs literacko-plastyczny.

Konkurs literacko-plastyczny

Konkurs literacko-plastyczny "W drodze do Polski - wspomnienie powstań śląskich"

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie:
muzeum.opole.pl/w-drodze-do-polski-wspomnienie-powstan-slaskich

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE