album-joanny-sochackiej-z-fortepianowa-muzyka-grazyny-bacewicz-w-wytworni-dux

Album Joanny Sochackiej z fortepianową muzyką Grażyny Bacewicz w wytwórni DUX.

Nieczęsto natknąć się można na kompozytora, którego muzykę rzadziej się wykonuje, niż pisze o niej, wychwalając przy okazji geniusz jej twórcy.
Z taką właśnie paradoksalną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Grażyny Bacewicz i jej dorobku kompozytorskiego.

Grażyna Bacewicz była postacią ze wszech miar wybitną, niezwykle wszechstronną, zadającą kłam wciąż w jej czasach popularnemu poglądowi, że kobieta z natury swej nie może działać kreatywnie w sposób nieustępujący mężczyznom.

Joanna Sochacka, to polska pianistka pochodząca z Mszany Dolnej, Doktorantka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie Hanny Holeksy. Obecnie studiuje w Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu w Austrii w klasie prof. Milany Chernyavskiej.

Niniejszy album obejmuje szereg fortepianowych kompozycji Grażyny Bacewicz. Są to dzieła zarówno dobrze znane światowej publiczności (II Sonata fortepianowa), jak i utwory dziś niemal całkowicie zapomniane (Etiudy oraz pierwsza Sonata fortepianowa).

Ponadto album zawiera dwa utwory po raz pierwszy wydane na CD (Sonata (1930) i Etiuda (1949).

Płyta dostępna jest w sprzedaży w sklepie DUX od 8 marca, a niebawem pojawi się w fizycznej oraz cyfrowej międzynarodowej dystrybucji.

Patronat medialny nad albumem objęli: Dwójka – Program II Polskiego Radia, TVP Kultura, Magazyn PRESTO, Tygodnik Przegląd, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, LongPlay.

Partnerem płyty jest Ruch Muzyczny.

Album Joanny Sochackiej z fortepianową muzyką Grażyny Bacewicz

Album Joanny Sochackiej z fortepianową muzyką Grażyny Bacewicz

www.dux.pl

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE