wystawa-ptstrach

Wystawa pt.”Strach”

Strach narodził się wraz z człowiekiem w najgłębszej otchłani wieków.

G. Delpierre

Strach jest jedną z najdotkliwszych ludzkich emocji. Od wieków zajmował, w ogólnym wymiarze, myślicieli, filozofów czy psychologów, zaś w wymiarze jednostkowym, indywidualnym, pochłania każdego z nas.

Próbę zmierzenia się ze strachem i nadania mu „materialnego” kształtu podejmowali także artyści. Do zobrazowania go posługiwano się na przestrzeni wieków rozmaitymi środkami wyrazu, od alegorii, poprzez ekspresję uobecnioną w gestach i wyrazie twarzy, budowanie nastroju w dosłownych przedstawieniach sytuacji budzących grozę, aż po napięcie oddane jedynie przez formę i kolor. I to ten strach zwizualizowany w dziełach sztuki stał się pretekstem wystawy.

Poprzez dzieła sztuki autorzy wystawy snują opowieść o strachu obecnym zarówno w indywidualnym życiu człowieka, jaki i tym w wymiarze ogólnoludzkim.

Na wystawie prezentowane będą dzieła m.in.: Pietro dellaVecchia, Jacoba de Backera, Tommaso Dolabelli, Francisco de Goi, Alfreda Wierusza Kowalskiego, Witolda Pruszkowskiego, Jonasza Sterna, czy wreszcie Zdzisława Beksińskiego. Pokaz dopełnia obraz filmowy Luisa Buñuela i Salvadora Dali Pies andaluzyjski, który stanie się swoistym ruchomym „eksponatem”, oraz gra komputerowa Layers of Fear wyprodukowana przez polskie studio Bloober Team.

Przewidziany układ stworzy możliwość prześledzenia ewolucji jakim podlegało zarówno samo odczuwanie strachu, jak i artystycznych środków do jego wyrażania. Podążając ciemnymi korytarzami, prowadzeni światłem oświetlającym poszczególne dzieła staniemy się w pewnym sensie uczestnikami spektaklu, a to dzięki wyjątkowej aranżacji autorstwa profesora Leszka Mądzika.

Kurator: Joanna Kaczmarczyk
Koordynator: Anna Sychowska
Aranżacja: prof. Leszek Mądzik

26 listopada 2019 r. – 29 marca 2020 r.
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich
oddział Muzeum Narodowego w Kielcach

Wystawa pt.”Strach”

Wystawa pt.”Strach”

 mnki.pl/pl/dla_zwiedzajacych/wystawy_czasowe/aktualne/pokaz/93,strach
 facebook.com/events/527675878068693/

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE