5-miedzynarodowy-festiwal-i-konkurs-skrzypcowy-im-karola-lipinskiego

5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego

Plejada młodych wirtuozów skrzypiec z 13 krajów stanie w muzyczne szranki o statuetkę Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Karola Lipińskiego. Łączna pula nagród to 51 tys. euro.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna już po raz 5. organizuje Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. W tym roku wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Odbywający się co trzy lata festiwal ściąga do Torunia wirtuozów skrzypiec z całego świata. Główny punkt stanowi Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy, w którym na laureatów czekają wysokie nagrody pieniężne (łączna pula to 51 tys. euro).
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się ponad 80 młodych skrzypków z różnych części globu. 22 zakwalifikowanych uczestników z aż 13 krajów oceniać będzie międzynarodowe grono jury, składające się z wybitnych skrzypków i pedagogów, na czele z przewodniczącym prof. Ilyą Kalerem – światowej sławy wirtuozem skrzypiec.

Festiwal tworzą liczne wydarzenia, wśród nich: koncerty, recitale, wykłady, projekcje filmowe, warsztaty lutnicze. Całości przyświeca idea przywrócenia Karolowi Lipińskiemu należytego miejsca w historii muzyki polskiej i światowej.

Toruń
1-13 października 2019 roku

5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego

5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego

 www.lipinski-competition.com/;  facebook.com/TorunskaOrkiestraSymfoniczna

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet