brzozowski-nowoczesnosc

Brzozowski. Nowoczesność

Brzozowski nie unieważnia się mimo że dzieli go od nas stulecie. Migotliwość jego myśli odpowiada współczesności, a on sam może być patronem wszystkich, którzy krytycznie mierzą się z zastanym światem.

Książka dotyczy przede wszystkim stosunku Stanisława Brzozowskiego do nowoczesności. Maciej Urbanowski zajmuje się tym autorem od wielu lat, dzięki czemu ze znawstwem i swobodą opisuje ambiwalencje i transformacje jego myśli, prezentując równocześnie swoje własne i krytyczne odczytanie twórczości Brzozowskiego. W książce przywołane zostały wątki biograficzne wywierające wpływ na pisarstwo autora Legendy Młodej Polski, omówiono także m.in. jego koncepcja filozofii kultury oraz sposób, w jaki poglądy pisarza kształtowały samoświadomość polskiej inteligencji. Urbanowski śledzi także obecność myśli Brzozowskiego w obecnym życiu intelektualnym – to jak jest ona interpretowana i przetwarzana.

Brzozowski. Nowoczesność

Brzozowski. Nowoczesność

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE