rymkiewicz-metafizyka-marzena-wozniaklabieniec

Rymkiewicz. Metafizyka / Marzena Woźniak-Łabieniec

Kluczem do interpretacji poezji Jarosława Marka Rymkiewicza w ujęciu Marzeny Woźniak-Łabieniec jest pojęcie metafi zyki, kształtujące podstawowe sensy twórczościlirycznej autora Thema regium, począwszy od tomów najwcześniejszych po ostatnie.

Poetycka wizja świata rodzi się w dialogu z różnymi koncepcjami filozoficznymi. Wiersz jest próbą znalezienia spoiwa w świecie chaosu i rozpadu. Rymkiewiczowska poezja metafizycznych pytań dotyka tajemnicy przekraczającej poznawalną zmysłowo rzeczywistość, docieka przyczyny i zasady wszechświata, relacji między ciałem, umysłem i nazywającym je słowem. W konsekwencji zadaje pytania natury religijnej: o Boga, nieśmiertelność, istnienie zła, miejsce człowieka w świecie i sens istnienia w ogóle.

Rymkiewicz. Metafizyka / Marzena Woźniak-Łabieniec

Rymkiewicz. Metafizyka / Marzena Woźniak-Łabieniec

Rymkiewiczowska metafizyka to również symboliczny dialog – poprzez teksty – z duchami twórców z poprzednich epok, który dokonuje się dzięki naszej wiedzy o zmarłych i pozostawionych przez nich tekstach oraz w którym także my – jako czytelnicy – możemy uczestniczyć.

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE