rybie-oko-9

RYBIE OKO 9

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zaprasza do udziału w Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”. W tym roku zorganizowana zostanie już dziewiąta edycja konkursu realizowanego od 2001 roku.

Przedsięwzięcie to jest jednym z najstarszych w Polsce przeglądów konkursowych młodej sztuki i jedynym, który – dzięki swojej otwartej formule programowej – oferuje publiczności prezentację dzieł artystycznych wykonanych we wszystkich mediach. Celem i założeniem biennale jest promocja młodych i kreatywnych artystów, którym chcemy stworzyć platformę dyskusyjną do prowadzenia dialogu i konfrontacji ze środowiskiem eksperckim – krytykami i teoretykami sztuki oraz kuratorami – a także szeroką publicznością. W ramach biennale – poza ekspozycjami – odbywają się spotkania oraz panele dyskusyjne w oparciu o zaproszonych krytyków i teoretyków sztuki oraz szeroką publiczność. W 2017 roku biennale zostanie zorganizowane w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Kameralnej i Baszty Czarownic w Słupsku, a także Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

Biennale kierowane jest do młodych artystów, którzy nie przekroczyli 35 roku życia w chwili złożenia swojego zgłoszenia. Do udziału zapraszamy artystów profesjonalnych, jak i dyplomantów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce. W przypadku jednolitych studiów magisterskich w konkursie mogą wziąć udział także studenci IV i V roku.

Kwalifikacja prac dokonana zostanie przez ogólnopolskie jury powołane przez organizatorów. W jego skład wejdą – Sebastian Cichocki, Adam Mazur, Piotr Stasiowski oraz przedstawiciele organizatora – Edyta Wolska i Roman Lewandowski. Skład jury może ulec zmianie. Jury zbiera się dwukrotnie – na dokonanie selekcji dopuszczonych do wystawy prac oraz bezpośrednio przed wernisażem w celu dokonania wyboru laureatów nagród.

RYBIE OKO 9

RYBIE OKO 9

Nagrody:
1. Nagroda Główna Grand Prix wynosi 25.000 zł. Zdobywca nagrody otrzymuje także zaproszenie na miesięczną rezydencję w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Organizator zapewnia także pokrycie kosztów pobytu i utrzymania oraz indywidualną wystawę w BGSW. Wystawa prac laureata, będąca zwieńczeniem odbytej rezydencji, zostanie zorganizowana w ustalonym terminie i miejscu, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego – wysokość nagrody zostanie podana w późniejszym terminie.
3. Nagroda Prezydenta Miasta Słupska w wysokości 1.000 zł. (za projekt realizacji obiektu w przestrzeni publicznej miasta Słupsk).
4. Nagroda Burmistrza Miasta Ustka w wysokości 3.000 zł.
5. Nagroda Banku Spółdzielczego w Ustce w wysokości 1.000 zł.
6. Nagroda Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 1.000 zł.
7. Nagroda Dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w postaci zaproszenia do indywidualnej wystawy w jednym z trzech salonów wystawienniczych BGSW w roku 2018.

Harmonogram konkursu:
• do 20.06.2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń
• do 15.07.2017 r. – wybór finalistów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie Konkursu http://bgsw.pl
• 04.10.2017 r. – osobista autoprezentacja finalistów Konkursu przed członkami Jury
• 05.10.2017 r. – otwarcie biennale, ogłoszenie decyzji jury i rozdanie nagród
• 10.12. 2017 r. – termin zakończenia wystawy

VOD

Informacje kulturalne, 10.07.2024

Informacje kulturalne, 03.07.2024


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE