otwarte-wyklady

Otwarte wykłady

Muzeum Początków Państwa Polskiego zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu "Otwarte wykłady"! Wykład odbędzie się 24 marca (czwartek) o godz. 17.00 w ramach niezwykle interesującego programu, który towarzyszy wystawie „Chrzest - św. Wojciech - Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna”. Prowadzącym spotkanie będzie prof. dr hab. Tomasz Jurek, który opowie o początkach chrześcijaństwa w Polsce.

Tomasz Jurek urodził się w 1962 w Poznaniu i jest z tym miastem związany po dzień dzisiejszy. Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej. W 1981 roku podjął studia na wydziale historycznym UAM w Poznaniu. Pracę magisterską Księstwo głogowskie w latach 1249-1290, obronioną w 1985 r., pisał u prof. Jadwigi Krzyżaniakowej.

Od 1986 r. pracuje w Instytucie Historii PAN, w zakładzie Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski - jako kierownik. Tam złożył w 1989 r. pracę doktorską zatytułowaną Dziedzic Królestwa Polskiego. Książę głogowski Henryk 1274-1309. Natomiast habilitację uzyskał w 1996 na postawie pracy Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku.

Tomasz Jurek jest też redaktorem Roczników Historycznych, a także przewodniczącym Wydziału Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członkiem Commission Internationale de Diplomatique i członkiem-korespondentem Historische Kommission für Schlesien.

Przedstawiony po krótce dorobek prof. Tomasza Jurka jest imponujący zwłaszcza, że należy do młodszego pokolenia naukowców!

Zapraszamy do zapoznania się z całym programem, który przygotował zespół MPPP z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski: http://mppp.pl/pl/aktualnosci/231

Otwarte wykłady

Otwarte wykłady

www.mppp.pl

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE