festiwal-sztuki-arteria-5-strzal

FESTIWAL SZTUKI ART.ERIA 5 STRZAŁ

Tegoroczna, piąta już odsłona Festiwalu Sztuki Współczesnej Arteria, który potrwa od 9 do 13 września 2015, to twórcza kontynuacja poprzednich edycji tego wpisanego na stałe w krajobraz Częstochowy wydarzenia. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest próba oswajania trudnej, niejednorodnej miejskiej przestrzeni za pomocą sztuki.

Tym razem zaproszeni artyści będą aktywizować mieszkańców za pomocą działań wpisujących się w strategię pedagogiczną Grzegorza Kowalskiego „Obszar wspólny, obszar własny”. Projekt ten realizowany był od lat 80. ubiegłego wieku w pracowni artysty na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i polegał on na używaniu pozawerbalnej komunikacji – gestów, sztuk wizualnych oraz znaków, która umożliwiała stworzenie artystycznej platformy porozumienia oaz interakcji, uwrażliwiając twórców na obecność odbiorców.

Tytułowy „obszar własny” to indywidualna, osobista przestrzeń, z której wkracza się w „obszar wspólny”, tworzący specyficzne terytorium sprzyjające nawiązywaniu aktywnego kontaktu Ten rodzaj wypracowanej przez Kowalskiego strategii, określanej mianem „dydaktyki partnerskiej”, przyczynił się do powstania legendarnej pracowni, z której wywodzą się artyści, na stałe już wpisani w obieg historii polskiej sztuki, między innymi Artur Żmijewski czy Katarzyna Górna, zaproszeni do udziału w tegorocznej Arterii.

Górna jest artystką, której twórczość oscyluje wokół definicji kobiecości we współczesnej rzeczywistości. Artur Żmijewski tymczasem tworzy prace poruszające aktualną sytuację polityczną, jak i społeczną, próbując wyrobić w widzach gest krytycznego myślenia. Udział w tegorocznej edycji Festiwalu biorą także między innymi Bogna Burska i Zuzanna Janin, których działania w dużej mierze oscylują wokół percepcji ciała, Joanna Wowrzeczka, Dorota Hadrian, Szymon Motyl, Marcin Polak, duet FRiKO, Monstfur, oraz artystyczno-kuratorska grupa Restauracja Europa, organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji "Interakcje.

Zaproszeni twórcy, po zbadaniu miejskiej tkanki, przygotują realizacje, które będą tworzyć sytuację wzajemnej komunikacji, sprzyjającej integracji mieszkańców. Podczas tegorocznej Arterii nie zabraknie również warsztatów oraz pola do dyskusji nad ideą sztuki krytycznej i zaangażowanej oraz jej społecznego wpływu, przy udziale Stanisława Rukszy i Izabeli Kowalczyk. Tegoroczna odsłona Festiwalu to próba stworzenia miejskiej, zintegrowanej platformy za pomocą artystycznych działań, która będzie sprzyjała osiągnięciu zarówno intelektualnego, jak i emocjonalnego stanu pełnego porozumienia, redefiniującego pojęcie miasta jako przestrzeni wypreparowanej z aktywnego, społecznego dialogu.
[aut. Zuzanna Sokołowska]

9.09-13.09.2015 Częstochowa
http://www.arteria.kulturoholizm.pl
www.arteria.kulturoholizm.pl
Facebook: www.facebook.com/arteriafestiwal

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE