xxi-miedzynarodowy-festiwal-sztuki-interakcje-wrzesien-2019-piotrkow-trybunalski

XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE / wrzesień 2019, Piotrków Trybunalski

Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” organizowany corocznie od 1999r., to jedna z najstarszych cyklicznych imprez na świecie prezentujących sztukę żywą. Performance, happening, akcjonizm, praktyki artystyczne koncentrujące się na niematerialnym charakterze dzieła i wzajemnych relacjach artysta-odbiorca-miejsce definiują program i uczestników tego wydarzenia. Do udziału zapraszani są artyści polscy i zagraniczni, o ustalonej pozycji i renomie, jak również młodzi, nieznani jeszcze szerszej publiczności. Festiwalowi towarzyszą wystawy, pokazy, spotkania i dyskusje z artystami, krytykami i teoretykami dotyczące historii, stanu obecnego i perspektyw rozwoju tego kierunku.

Tegoroczna, już XXI edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje rozpocznie się we wtorek 24 września. Wtedy nastąpi oficjalne otwarcie wystawy ,,Interakcje. Dyfuzje Czasu", której kuratorem jest Grzegorz Borkowski. Dzień później rozpoczną się prezentacje performance artystów realizowane w przestrzeni galerii ODA przy ul. Dąbrowskiego 5, które potrwają do piątku.
Uczestnikami XXI edycji Interakcji będą artyści należący do różnych pokoleń, których konfrontacja stanowić będzie sedno Interakcji. Artyści zaproszeni zostali przez dwójkę współkuratorów Przemysława Kwieka oraz Zofię Kuligowską. A motto tej części festiwalu to „Chłopcy PRL-owcy kontra Dzieci z Czarnej Dziury". Festiwal zwieńczy wystawa Antoniego Karwowskiego, artysty intermedialnego, który wniósł znaczący wkład w rozwój polskiej sztuki performance.


Ogólny Program XXI Festiwalu

16.09.-06.10.2019. Wystawa „Interakcje. Dyfuzje czasu” galeria ODA, ul. Sieradzka 8, Piotrków Tryb.,
Wernisaż wystawy 24.09.2019, godz. 19.00.

Artyści: Angelika Fojtuch, Marzena Kosińska, Zofia Kuligowska, Ewa Bloom Kwiatkowska, Paweł Kwiek, Natalia Lisowa, Fredo Ojda, Leszek Przyjemski, Zbigniew Warpechowski.
Kurator: Grzegorz Borkowski.

25-27.09.2019. Interakcje – Performance galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Tryb.

Uczestnicy: Zofia Kuligowska, Przemysław Kwiek, Jan Rylke, Jan S. Wojciechowski, Jacek Lilpop, Tomasz Sikorski, Lenka Klodova (Czechy), Paweł Korbus, Grzegorz Bożek, Siksa, Vala T. Foltyn, Siksa, Emrah Gökdemir (Turcja), Timo Viialainen (Finlandia), Grupa Restauracja Europa, Stanisław Bałdyga, Jan Piasecki Anna Rutkowska, Wiesława Groszczyk, Grzegorz Demczuk i Nadia Markiewicz

04.10.-27.10.2019. Wystawa Antoni Karwowski - Performance. galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Tryb.
Wernisaż wystawy 4 października, godz. 19.00

Organizator: Stowarzyszenie Działań Artystycznych „Galeria OFF”
www.interakcje.org
ul. Sieradzka 8, 97-300 Piotrków Trybunalski

Interakcje 2019

Interakcje 2019

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Festiwal dofinansowano ze środków Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE