sympozjum-polonika-diagnoza-potrzeb-strategia-dzialan

Sympozjum POLONIKA. Diagnoza potrzeb – strategia działań

Pierwsze sympozjum Instytutu POLONIKA poświęcone strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą będzie trwać od 16 do 18 października w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematy poruszane na sympozjum posłużą opracowaniu długoterminowej strategii Instytutu POLONIKA i wyznaczeniu priorytetów działań w obszarze ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą na nadchodzące lata. W tym celu zaproszeni prelegenci – przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, środowiska naukowego i organizacji pozarządowych – zaprezentują dotychczasowe dokonania i doświadczenia. Zostaną również poruszone tematy wyzwań, z jakimi mierzą się polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się badaniem i ochroną dziedzictwa znajdującego się poza współczesnymi granicami kraju.
Trzeci, ostatni dzień sympozjum będzie poświęcony organizacjom pozarządowym – panel odbędzie się w budynku starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Instytut POLONIKA zaprezentuje również wyniki badań, które zostały przeprowadzone w czerwcu bieżącego roku. Ukazują one poziom wiedzy i świadomości Polaków na temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz pomagają wyznaczać kierunki działań w obszarze jego popularyzacji – zarówno wśród dorosłych Polaków, jak i młodzieży.

Sympozjum „POLONIKA. Diagnoza potrzeb – strategia działań” zostało objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizator: Narodowy Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA (państwowa instytucja kultury nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Patroni medialni: TVP Kultura, Program Pierwszy Polskiego Radia, Rzeczpospolita, Mówią Wieki, dzieje.pl.

Sympozjum POLONIKA. Diagnoza potrzeb – strategia działań

Sympozjum POLONIKA. Diagnoza potrzeb – strategia działań

Więcej na stronie://nipdkzg.pl/

VOD

The Smashing Pumpkins – Oceania Live at NYC

Videofan, Zygmunt Rytka


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE