44-nagroda-im-oskara-kolberga-2019

44. Nagroda im. Oskara Kolberga 2019

Ogłoszono laureatów nagród im. Oskara Kolberga

30 maja na Zamku Królewskim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz 44. przyznało Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Wybitni twórcy kultury ludowej zostali uhonorowani nagrodami w wielu kategoriach.

Stanisława Anna Andruszkiewicz – śpiewaczka solistka – Wiżajny, pow. suwalski, Suwalszczyzna, woj. podlaskie,
Marianna Bączek – śpiewaczka kurpiowska, członkini grup śpiewaczych „Bandysionek” i „Carniaków” – Bandysie, pow. ostrołęcki, Kurpie, woj. mazowieckie,
Czesław Węglarz – muzyk i budowniczy instrumentów (dudy, gajdy, skrzypce, basy i pasterskie), popularyzator folkloru Beskidu Żywieckiego – Cisiec, Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie,
Wiesława i Marian Łobozowie – wytwórcy żywieckich zabawek ludowych – Pewel Wielka, pow. żywiecki, woj. śląskie,
Lilia Sola – artystka w dziedzinie plastyki (wycinanki, pająki, bukiety), poetka i popularyzatorka twórczości ludowej – Puławy, woj. lubelskie,
Andrzej Wojtczak – rzeźbiarz, współorganizator kutnowskiego ośrodka rzeźbiarskiego – Kutno, woj. łódzkie,
Jan Czarnecki – poeta ludowy – Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie,
Kapela Zastawnych – Brzostek, pow. dębicki, woj. podkarpackie, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” – Legnica, woj. dolnośląskie,
Zespół Śpiewaczy „Sielanki” – Sielec, pow. chełmski, woj. lubelskie,
Elżbieta Krzyżaniak-Miller i Agata Skrukwa – badaczki i autorki opracowań spuścizny rękopiśmiennej i biografii Oskara Kolberga w Redakcji Dzieł wszystkich i Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu, popularyzatorki wiedzy o Jego dorobku i kulturze ludowej – Poznań,
Towarzystwo Bambrów Poznańskich – Poznań,
Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących – Iłża.

TVP Kultura jest patronem medialnym wydarzenia.

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE