wystawa-humanbomber-pod-patronatem-tvp-kultura

Wystawa „Humanbomber” pod patronatem TVP Kultura

HUMANBOMBER - ang. human – człowiek (rz), ludzki (prz.). / ang. bomber – bombowiec (osoba podkładająca bombę). Szkolony ochotnik lub desperat, często szukający i anektujący miejsca, do swobodnego konstruowania ładunków wybuchowych i ich późniejszego rozmieszczenia na potrzeby planowanego zamachu terrorystycznego.

Do ułożenia wystawy „Humanbomber” zebrałem pomieszczenia, kontenery, różne budy i kanciapy o przeznaczeniu socjalnym i penitencjarnym. Budowane lub przerabiane pomieszczenia nie odróżniają się od pozostałych budynków z otoczenia, raczej wydają nam się normalne lub całkowicie opuszczone przez ludzi.

Wymienione zabudowy zostały umieszczone w jednej, głównej hali (nigdy nie oddanych do produkcji) Zakładów Zbrojeniowych w Lublinie przy ul. Róży Luxemburg 5 (obecnie ul. ks. J. Popiełuszki). Całość została zaprojektowana i przygotowana do budowy w połowie lat 50-tych XX w. W roku 1956 budynek oddano w zarząd Zespołowi Szkół Mechanicznych przy al. Długosza, z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów, niezbędnych by kształcić kadry w podobnym charakterze, w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W latach 1988-1990 odbywałem tu praktyki zawodowe we wszystkich działach obróbki skrawaniem, budowy maszyn i mechaniki precyzyjnej. Zaliczyłem też magazyny, kontrolę jakości oraz większość filmów instruktażowych również z naleciałością zbrojeniową. Zamówienia do zadań dla uczniów były realizowane również z ramienia państwa. Praca była dwuzmianowa i częściowo płatna. Na wystawie umieszczony zostanie młotek oraz plombownica razem z dokumentacją techniczną przedmiotów, jakie musieliśmy wykonać, by móc przejść do dalszych działów. Moment podprogowego działania i cichego wprowadzania nas w machinę zbrojeniową, bez wcześniejszego informowania, uważam za punkt bazowy tej wystawy.

Tak powstały konglomerat budynków do wystawy, nie powinien być obciążony szkolną narracją i nie będzie „opowiedziany” wprost. Będzie pozbawiony wszystkich naleciałości i wyższych idei, jakie mogłyby ciążyć na odbiorcy. Wolę zmuszać do badań nad zasianą już głuszą i do formowania wiedzy pod własnym, przez lata ułożonym, przekonaniem. Podczas mojej pracy nad wystawą skupiam się nad samym procesem jej budowania oraz detalem - szczegółem często niewidocznym dla widza podczas pierwszego spojrzenia na obiekt, a dostrzeganym dopiero przy dokładniejszym i uważniejszym oglądzie. Moment ukończenia oraz jej finalny kształt – już mnie nie interesuje.

Robert Kuśmirowski

Wystawa czynna do 31 VII 2011 r. od wtorku do niedzieli w godzinach 13.00 – 19.00
Warsztaty Kultury, ul. ks. J. Popiełuszki 5

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE