blizna

„Blizna”

Z okazji 75. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zapraszamy na interdyscyplinarną wystawę „Blizna”. Wystawę oraz towarzyszące jej wydarzenia organizuje Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków.
Na wystawie prezentowane będą prace z różnych dyscyplin, takich jak malarstwo, rzeźba, grafika, tkanina, instalacja. Wszystkie one poruszają temat Powstania Warszawskiego, doświadczeń z nim związanych, jego historii oraz pamięci o nim. Celem ekspozycji będzie przedstawienie artystycznej refleksji na temat Powstania.Będzie to również próba odpowiedzi na wciąż aktualne pytania: o sens i wartości, jakie niosło ze sobą Powstanie, czy ma realny wpływ na kondycję całej otaczającej nas rzeczywistości…

W ramach wystawy będą organizowane również eventy artystyczne m.in.: zbudowanie za pomocą nowoczesnych nośników medialnych (obraz/światło/dźwięk/maping) barykady na bramie przy ul. Mazowieckiej 11a, wywieszenie wielkoformatowego wydruku archiwalnego zdjęcia barykady, u zbiegu ul. Mazowieckiej i Świętokrzyskiej, w miejscu istniejącej w roku 1944, pokaz zaprojektowany i przygotowany przez dydaktyków warszawskiej ASP oraz studentów chętnych do wzięcia udziału w historycznym przedsięwzięciu, pokazy grup rekonstrukcyjnych, wykłady.
Wystawie będzie towarzyszył katalog, ulotki informacyjne, plakaty. Liczbę odbiorców wydarzeń artystycznych przy ul. Mazowieckiej szacujemy na 5 tys., a odbiorców wydarzeń dystrybuowanych za pomocą mediów elektronicznych i społecznościowych szacujemy na 20 tys.

Sponsorem wydarzenia jest Fundacja PZU, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął: rektor ASP w Warszawie, prof. Adam Myjak, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

Patronat medialnym są: TVP Kultura, Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wystawa odbędzie się w Domu Artysty Plastyka, przy ul. Mazowieckie 11a w Warszawie, w Galerii DAP.

Wernisaż: 31 lipca 2019, rozpocznie się o godz. 17.00.

Wystawa trwać będzie do 31 sierpnia 2019 r.


Planowane wydarzenia towarzyszące:

31.07
godz.17.00 Godzina W
Fotografie Powstańców pojawiają się w bramach na ul.Mazowieckiej
Pojawia się barykada u zbiegu ulic Mazowiecka/Świętokrzyska.
godz. 18.00
w bramie przy ul.Mazowieckiej 11a melduje się grupa rekonstrukcyjna
godz.19.00
Wernisaż wystawy pt. Blizna
godz.20.00
Maping bramy ul.Mazowiecka11a

2.08
Godz. 17.00
Wykład Piotra Mądracha

31.08
Wykład Urszuli Święcickiej.

"Blizna"

Wystawa w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE