bischola-cantorum-zabrzmi-kolejny-razbi

SCHOLA CANTORUM zabrzmi kolejny raz!

Nie tak dawno świętowaliśmy jubileusz czterdziestolecia Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM, a już wkrótce spotkamy się w - jak zawsze gościnnych - murach najstarszego miasta w Polsce. Najstarsze metryką, ale młode duchem miasto oddaje muzykom, tancerzom i plastykom to, co ma najcenniejsze - swoją ogromną życzliwość i umiłowanie dawnych barw i dźwięków.

Niejednokrotnie mówiliśmy o fenomenie Festiwalu, który potrafi zgromadzić w jednym miejscu tak wielu młodych ludzi, od najmłodszych począwszy, którzy muzykę dawną uczynili częścią swojego życia; że towarzyszą im nauczyciele, instruktorzy, mentorzy, którzy tę miłość im zaszczepili i potrafią rozwijać. Ale jest jeszcze coś, o czym też warto pamiętać - przez wszystkie lata Festiwal stawiał i nadal stawia skuteczny odpór stereotypom, związanym ze współczesną młodzieżą i jej upodobaniami.

41 Festiwal SCHOLA CANTORUM rozpoczyna się 22 stycznia, potrwa do
27 stycznia i bogaty będzie w wydarzenia, które nadają mu specyficzny, odmienny koloryt. Weźmie w nim udział 26 zespołów z 9 województw, w tym 22 w konkursie, a także laureaci konkursu plastycznego i ich opiekunowie.

Zapraszamy do Katedry Kaliskiej:
- na Koncert Inauguracyjny w wykonaniu ubiegłorocznych Laureatów;
- na wernisaż 24 Ogólnopolskiego Konkursu „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”, gdzie będziemy mogli podziwiać prace plastyczne młodych artystów oraz dawne instrumenty muzyczne;
- na Koncert Specjalny w wykonaniu pieśniarza Jacka Kowalskiego i zespołu "Klub Świętego Ludwika";
- na wykłady i warsztaty,
- na wystawy i koncerty towarzyszące Festiwalowi, a odbywające się również poza Kaliszem,
wreszcie
- na Koncert Galowy, na którym poznamy tegorocznych laureatów Złotych, Srebrnych i Brązowych oraz Bursztynowej Harfy EOLA.

Organizatorzy
41 Ogólnopolskiego Festiwalu
Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM

H. Malska, zdjęcie zespołu

H. Malska, zdjęcie zespołu

41 Festiwal SCHOLA CANTORUM

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE