xiii-ogolnopolski-przeglad-malych-form-teatralnych-im-adama-luterka-opmft-luterek-w-wejherowie

XIII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka (OPMFT „Luterek”) w Wejherowie

Jaki smak ma życie i świat, w którym żyjemy? Odpowiedź na to pytanie postarają się udzielić uczestnicy XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka w Wejherowie.

OPMFT „Luterek”, kultywujący wieloletnią tradycję spotkań teatralnych w Wejherowie, zapoczątkowanych przez polonistę liceum „Sobieskiego” - A. Luterka, umożliwia młodzieżowym, amatorskim zespołom teatralnym zaprezentowanie spektaklu realizującego hasło przewodnie przeglądu „Różne smaki świata tego”. Mnogość znaczeń, które niesie ze sobą słowo „smak”, ma nakłonić młodych artystów do poszukiwania w literaturze i poza nią odpowiedzi na pytanie, jaki smak ma życie i świat, w którym żyjemy. Tak, jak różne są smaki, tak różne mogą być treści i formy spektaklu.

Oprócz prezentacji konkursowych i spektaklu gościnnego uczestnicy wezmą udział w różnych działaniach okołoteatralnych (warsztaty, spotkania z profesjonalnym jury, wystawy, mini koncerty, redagowanie festiwalowej gazetki, degustacje potraw), służących rozwijaniu aktorskich umiejętności, zdobywaniu wiedzy o kulturze regionu oraz integracji młodych aktorów.

Sceny organizatorów :
Filharmonia Kaszubska,
I Liceum Ogólnokształce im. Króla Jana III Sobieskiego

Wejherowo
15-17 listopada 2018 roku

XIII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka

XIII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka

Strona WWW wydarzenia: wck.org.pl/pozostale/opis/4766-xiii-ogolnopolski-przeglad-malych-form-teatralnych-im-adama-luterka.html

www.liceum1.pl/ 

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE