nie-zyje-prof-walery-pisarek-wybitny-jezykoznawca-i-prasoznawca

Nie żyje prof. Walery Pisarek - wybitny językoznawca i prasoznawca

Nie żyje prof. Walery Pisarek – poinformowali w niedzielę prowadzący galę „Ambasador Polszczyzny” w Katowicach. Profesor Pisarek - wybitny językoznawca i prasoznawca, specjalista socjolingwistyki - miał wziąć udział w tej uroczystości. Miał 86 lat.

Walery Pisarek urodził się w 1931 r. w Rabce. Szkołę powszechną skończył w 1943 r. na kompletach tajnego nauczania. Po ukończeniu liceum, od 1949 do 1957 r., studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Z powodu prześladowań przez UB musiał przerwać studia i miał kłopoty z powrotem na uczelnię (zabrano mu dokumenty, w tym świadectwo maturalne), stracił pracę i trafił na 4 lata do więzienia. Profesor przebywał w areszcie przy ul. Montelupich, a potem przetrzymywano go w dawnych barakach obozu Auschwitz. Później trafił do kopalni Brzeszcze, gdzie musiał wstawać o 5 rano, by fedrować węgiel.

Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1966 r. na wydziale filologiczno-historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach na podstawie pracy „Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym”. W 1973 r. Rada Wydziału Filologicznego UJ na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Frekwencja wyrazów w prasie” nadała mu stopień doktora habilitowanego.

W 1982 r. uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1994 r. - tytuł prof. zwyczajnego. Był założycielem studiów dziennikarskich przy UJ i pracownikiem naukowym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W 1982 r. uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1994 r. - tytuł prof. zwyczajnego. Był założycielem studiów dziennikarskich przy UJ i pracownikiem naukowym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pełnił funkcję honorowego prezesa Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk - był pierwszym przewodniczącym rady. W latach 1969-2001 był dyrektorem krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.

Źródło: TVP Info

VOD

Oskar Kolberg – życie i pasja

Penelopa – film dokumentalny


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE