przelomowe-wykonania-dziel-stanislawa-moniuszki-na-55-miedzynarodowym-festiwalu-moniuszkowskim-w-kudowiezdroju

Przełomowe wykonania dzieł Stanisława Moniuszki na 55. MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MONIUSZKOWSKIM W KUDOWIE-ZDROJU

W dniach 24-27 sierpnia 2017 odbędzie się kolejna edycja jednego z najstarszych festiwali muzycznych w Polsce, czyli 55. Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju. Pierwszą edycję Festiwalu zainaugurowano 15 lipca 1962 roku w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci patrona imprezy – Stanisława Moniuszki.

Od 2012 roku dyrektorem artystycznym jest Stanisław Rybarczyk, wybitny dyrygent i animator kultury. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu jako Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego od lat jest Współorganizatorem oraz Partnerem i wspiera Festiwal m.in. w działaniach merytorycznych.

Organizowany przez Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne Festiwal w ciągu ponad pięćdziesięciu lat działalności stał się jednym z najważniejszych polskich wydarzeń muzycznych, prezentując twórczość ojca polskiej opery narodowej, Stanisława Moniuszki.

W ciągu kilku sierpniowych festiwalowych dni w najpiękniejszych miejscach Kudowy: w Teatrze Zdrojowym, Teatrze pod Blachą, Sali Koncertowej w Pijalni Wód Mineralnych, Parku Zdrojowym, a także w kościołach wystąpi kilkudziesięciu śpiewaków i muzyków z Polski i Czech. Tegoroczna edycja obfitować będzie w kilkanaście wydarzeń – koncertów oraz widowisk.

W tym roku na szczególną uwagę zasługują trzy wydarzenia. Pierwsze z nich to premierowe wykonanie Nowego Don Kiszota, czyli Sto szaleństw zrealizowanego we współpracy z Wydziałem Wokalnym Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu i w reżyserii Roberto Skolmowskiego. Podstawę źródłową niniejszego wykonania stanowi kopia z ok. 1880 roku rękopisu (tzw. odpisu), sporządzonego przypuszczalnie w latach 1841-42 na zlecenie Stanisława Moniuszki, a przechowywana obecnie w Bibliotece, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie. Należy podkreślić, że nigdy dotychczas krotochwila w trzech aktach Nowy Don Kiszot, czyli Sto szaleństw Aleksandra Fredry z muzyką Moniuszki nie była wykonana zgodnie z tą zachowaną kopią rękopisu.

Kolejną rewelacją podczas Festiwalu będzie prapremiera Pieśni Stanisława Moniuszki do wierszy m.in. Goethego, Moore’a, de Berangera w oryginalnej wersji językowej oraz polskich poetów w tłumaczeniach na język niemiecki, francuski i rosyjski. Autorem koncepcji artystycznej wykonania jest pianista i dyrygent, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie Emilian Madey, który będzie akompaniował znakomitym młodym śpiewakom podczas koncertu.

Przełomowe wykonania dzieł Stanisława Moniuszki na 55. MIĘDZYNARODOWYM  FESTIWALU MONIUSZKOWSKIM W KUDOWIE-ZDROJU

Przełomowe wykonania dzieł Stanisława Moniuszki na 55. MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MONIUSZKOWSKIM W KUDOWIE-ZDROJU

Zapraszamy także gorąco na niezwykły koncert, podczas którego wykonana zostanie kantata Widma Moniuszki przez świetnych śpiewaków, m.in. Jarosława Bręka i Aleksandrę Kubas-Kruk, aktorów – Mariusza Bonaszewskiego i Pawła Janysta, Chór i Orkiestrę Barokową Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

VOD

Suwalska mozaika

Stefan Gierowski. Portret


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE