42-opolskie-konfrontacje-teatralne-klasyka-polska

42. OPOLSKIE KONFRONTACJE TEATRALNE „KLASYKA POLSKA”

42. Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska” współorganizowane z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, połączone będą z finałem drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa".

Komisja Artystyczna „Klasyki Żywej” wybrała siedem spektakli spośród zgłoszonych na konkurs przedstawień. Spektakle te zostaną zaprezentowane w trakcie trwania Opolskich Konfrontacji Teatralnych. Jury przyzna jednemu ze spektakli Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego a także szereg innych nagród indywidualnych i zespołowych.

Opolskie Konfrontacje Teatralne jak co roku będą teatralnym świętem dla Opola i całej teatralnej Polski. Nieustający dialog z dawnymi dziełami i odnajdywanie ich rezonansu we współczesności odbywa się na opolskiej scenie od chwili otwarcia budynku teatru. W tym roku, oprócz przedstawień konkursowych, na naszych widzów czekają również liczne wydarzenia towarzyszące: koncerty, czytania sceniczne, spotkania z twórcami, działania edukacyjne. Prężny, intensywny festiwal pozwoli każdemu widzowi na indywidualne doświadczenie. Jednocześnie będzie panoramą współczesnego odczytywania klasycznej polskiej literatury.

18 – 23 kwietnia 2017

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Plac Teatralny 12
45-056 Opole

42. OPOLSKIE KONFRONTACJE TEATRALNE „KLASYKA POLSKA”

42. OPOLSKIE KONFRONTACJE TEATRALNE „KLASYKA POLSKA”

www.teatropole.pl/42-okt/ 


www.facebook.com/events/1398633563521799/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

VOD

Suwalska mozaika

Stefan Gierowski. Portret


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE