nie-zyje-jerzy-pomianowski

Nie żyje Jerzy Pomianowski

Dziś w Krakowie, w wieku 95 lat, odszedł wybitny pisarz, eseista, krytyk teatralny, scenarzysta filmowy i specjalista od Europy Wschodniej - Jerzy Pomianowski.

Zawdzięczamy mu tłumaczenia na język polski wybitnych autorów literatury rosyjskiej, w tym Czechowa, Lwa Tołstoja, Jewgienija Szwarca i Michaiła Bułhakowa, poezje Achmatowej, Mandelsztama, Puszkina i Słuckiego, publicystykę Andrieja Sacharowa i Michaiła Hellera. Szczególnie dużo dzieł przełożył Izaaka Babla.

Za swoją bogatą działalność twórczą został uhonorowany wieloma nagrodami, m. in. ZAIKS-u (1989), Polskiego PEN Clubu (1990), "Rzeczpospolitej" im. Dariusza Fikusa (2004) i Nagrodą im. Jerzego Giedroycia (2006).

Ponadto, w 1998 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2005 - Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla współpracy między narodami Polski i Rosji oraz za działalność literacką i publicystyczną. Otrzymał także Nagrodę im. Juliusza Mieroszewskiego, którą przyjął w 1997 roku z rąk Jerzego Giedroycia.

VOD

Którędy po sztukę, Wiesław Borowski

Stefan Gierowski. Portret


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE