wystawa-indywidualna-jacka-machy-machowskiego-norma-norma-20

Wystawa indywidualna Jacka Machy Machowskiego: Norma / Norma 2.0

Wystawa indywidualna Norma/Norma 2.0 Jacka Machy Machowskiego

Wystawa stanowi zbiór 11 prac powstałych podczas studiów artysty, wykonanych techniką warsztatową. Artysta nie opowiada o swoich pracach, zaprasza natomiast do oceny swojej twórczości. Paulina Bieniek o autorze: "Prace Jacka Machowskiego można analizować i interpretować pojedynczo, w oderwaniu od reszty, ale warto jednak ująć je w jedną całość, nie tylko w ramach poszczególnych cykli, lecz jako pewien komplet. Dzięki temu można dostrzec, że mają one kilka wspólnych cech dystynktywnych: minimalizm, statyczność wywodząca się poniekąd z matematycznego porządku, próby opisania rzeczywistości za pomocą wyimaginowanych wzorów, pozorne oderwanie od „czucia”, przytaczanie sytuacji możliwie najbanalniejszych,(...), w których o obecności człowieka świadczą tylko przedmioty przez niego używane, nawiązania biblijne, spokojne tonacje, cała gama wszelakich szarości, wreszcie żarty, dowcipy, kalambury".

Wernisaż wystawy: 14 stycznia 2016, g.20:30, galeria Stara Drukarnia w Rzeszowie

Wystawa otwarta: 15 stycznia - 15 lutego 2016

Norma/ Norma 2.0

Norma/ Norma 2.0

Miejsce wystawy: Stara Drukarnia, ul. Bożnicza 6, Rzeszów

VOD

Koło pióra, 14.03.2019

Scena klasyczna, Fair Play Quartet


FACEBOOK / / INSTAGRAM / YOUTUBE